Rättigheter tävl.ledare

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättigheter som en tävlingsledare bör/kan ha presenterat i en tabell.

Följande rättigheter kan vara ett förslag på vad en tävlingsledare behöver ha i GIT för att kunna logga in och även sköta GIT Tävling.

 

Funktion Tävlingsledare/ordf TK GIT + GIT Tävling Tävlingsadministratör GIT Tävling

Administrera

HCP

 

Tävlingsrapporter

-

Läsa

Bokning

-

 

Hcp

-

 

Hål, slinga och bana

-

Person (annars kan man inte läsa HCP-historik om det skulle behövas, denna är helt valfri)

-

 

Tävling/arrangemang

-

 

Tävlingsanmälan

-

 

Tävlingsrapporter

-

Skapa

Tävling/arrangemang

 Tävling/arrangemang

 

Tävlingsanmälan

 Tävlingsanmälan

Ta bort

Tävlingsanmälan

 Tävlingsanmälan
  Tävling/arrangemang
 Tävling/arrangemang

Uppdatera

Hål, slinga och bana (skapa startförbud i nGT)

 -

 

Tävling/arrangemang

 Tävling/arrangemang

 

Tävlingsanmälan

 Tävlingsanmälan

 

Det är klubbens egna ansvar att se till att person med möjlighet till inloggning i systemet kan utföra vad denne behöver.