Rättigheter tävlingsledare

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättigheter som en tävlingsledare bör ha presenterat i en tabell.

Följande rättigheter kan vara ett förslag på vad en tävlingsledare behöver ha i GIT:

 

Administrera

HCP

 

Tävlingsrapporter

Läsa

Bokning

 

Hcp

Företag

 

Hål, slinga och bana

Person (annars kan man inte läsa HCP-historik om det skulle behövas, denna är helt valfri)

 

Startordning

 

Tävling/arrangemang

 

Tävlingsanmälan

 

Tävlingsrapporter

Skapa

Bokning  (behövs för att kunna skapa startomgång)

 

Startordning

 

Starttidsbokning

 

Tävling/arrangemang

 

Tävlingsanmälan

Ta bort

Tävlingsanmälan

  Tävling/arrangemang

Uppdatera

Bokning

 

Hål, slinga och bana

 

Startordning

 

Starttidsbokning

 

Tävling/arrangemang

 

Tävlingsanmälan

 

Det är klubbens egna ansvar att se till att person med möjlighet till inloggning i systemet kan utföra vad denne behöver.