Golfguiden (Tryckt)

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbarna måste kontrollera att det finns korrekt information i de fält i GIT från vilka information till Golfguiden hämtas, och kontrollera Golfguiden på webben för att verifiera att allt ser ut som förväntat.

Här beskrivs var uppgifterna hämtas till den tryckta GOLFGUIDEN

Det är nu, precis som tidigare, klubbarna själva som ansvarar för att rätt information läggs in initialt och att den vid behov uppdateras.

Golfguiden på Golf.se hämtar också information från GIT. Golfguiden på Golf.se beskrivs på en egen sida och varifrån uppgifterna hämtas.

Läs mer på sidan  Golfguiden på Golf.se ».

Koppling till den tryckta golfguiden

Fr o m hösten 2006 är det ett helt nytt utseende på de bilder där man registrerar uppgifterna i GIT. Det är också nytt att det är uppgifterna från GIT som utgör underlag till den tryckta årliga GOLFGUIDEN.

OBS

Man godkänner uppgifterna för publicering i den tryckta GOLFGUIDEN direkt i GIT och när man har godkänt uppgifterna låses de lämnade uppgifterna för vidare ändring. När uppgifterna en gång har blivit godkända och låsta är det endast SGF (GIT-supporten) som kan låsa upp de låsta fälten som utgör underlag till den tryckta GOLFGUIDEN.

När det är dags för tryckning så skickas det ut ett skriftligt utkast, över de uppgifter som har godkänts i GIT. Klubben skall därefter signera detta utkast som godkännande av uppgifterna till den tryckta GOLFGUIDEN.

Uppgifterna i Golfguiden på webben ändras direkt när man uppdaterar sina uppgifter med klubbfakta, det är endast uppgifterna till den tryckta GOLFGUIDEN som låses.

 

Uppgifterna till Golfguiden hittar du under den egna organisationsenheten och de olika flikarna.

 

 

Alla uppgifter till den tryckta GOLFGUIDEN hämtas från dessa inställningar på organisationsenheten och inte från andra parametrar som finns på avgifter och banor etc.

Länkar

Uppgifterna till den trycka GOLFGUIDEN måste godkännas läs under rubriken
Golfguiden » Godkänn uppgifter ».

Koppling mellan den Tryckta golfguiden och GIT:

 

Organisationsenhet fältet kontaktuppgifter.

Adressen hämtas från besöksadressen

 

Organisationsenhet fliken Avgifter

 

Organisationsenhet fliken Klubb övrigt

 

Organisationsenhet fliken Klubb

 

Organisationsenhet fliken Klubb övrigt