Årsavgifter SGF och GIT 2017

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Årsavgifter 2017

Medlemskap i SGF

SGF-avgift:
169 kr per aktiv senior 82 kr per aktiv junior 13-21 år
Juniorer 0-12 år är avgiftsbefriade efter förbundsmötesbeslut 2015

SGF fakturerar medlemsklubbarna en preliminär avgift, med förfallodatum den 30 april, samt en slutlig avgift, med förfallodatum den 31 oktober. Den preliminära avgiften grundas på 80 % av slutfakturan föregående år. Avgifterna inkluderar prenumerationsavgift för tidningen Svensk Golf enligt principen en tidning per hushåll inom i Sverige. Det tillkommer 35 kr för varje utskickat utlandsexemplar. 

OBS! Proposition är inlämnad till Förbundsmötet 2017 gällande förändring från 2 debiteringar per år till 3 ggr om året.

GIT-avgift (support/drift och förvaltning) 57,00 kr per aktiv medlem (inkl. moms) för 2017

Avgiften är densamma för senior och juniorer 13-21 år och faktureras samma period som SGF-avgiften.
Avläsningstillfällen SGF- och GIT-avgift baseras på antal aktiva medlemmar. Avläsningarna sker vid tre tillfällen per år from 2015.

Tillfällena sker mellan 1 juli och 15 september.

Det avläsningstillfälle som ger det högsta medlemsantalet utgör debiteringsunderlag för den slutliga medlemsavgiften.

GDF-avgift baseras på antal aktiva medlemmar i klubb. Avgiften varierar mellan distrikten (från 11 kr till 25 kr per medlem) och fastställs årligen vid berört GDF:s årsmöte.

OBS

Årsavgifter för associationsklubbar hittar du på Svenska Golfförbundet.