Skapa spelrätter för företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ett företag kan ha egna spelrätter, t.ex. om företaget vill erbjuda sina anställa eller kunder ett antal speltider på banan. Företaget betalar en summa för ett visst specificerat antal starttider, som räknas av vid bokningen.

Spelrätter för företag och Min Golf företag

GIT-systemet innehåller en funktion för att ge sponsorer/företag olika spelrättigheter på en av klubbens banor. Företaget betalar en speciell årsavgift som ger företagets anställda och kunder rätt att spela ett visst antal ronder utan annan greenfee.

När man bokar tider anger man på varje person, en företagsspelrätt som räknas ner med 1 för varje spelad rond. Systemet håller reda på företagets återstående ronder per tidsperiod.

Nu kan man också räkna av spelrätter för företag när ett företag själv bokar tider via Min Golf Företag (MGF).
Funktionen spelrätter för företag har inte ändrats, förutom att de nu även fungerar via MGF.

Se även ett exempel på uppläggning av en företagsinloggning på sidan  Tips & Exempel » Företagsbokning via Min Golf Företag ».

Skapa spelrätter

Man skapar spelrätter genom att skapa en avgift av typen Spelrättighet utökad och till denna utökade spelrätt kopplar man ett antal ronder för olika tidsperioder.

Välj menykommando Ekonomi » Artikel/avgift » Ny avgift för att skapa en ny artikel i GIT.

 

Artikeltypen måste vara Spelavgift utökad, övriga uppgifter är samma som vanligt. Man kan inte ha avgiftsregler till denna artikeltyp. När man skapat artikeln, lägger man in spelrätterna med knappen Nytt eller ändrar befintliga spelrätter med knappen Egenskaper, kom ihåg att markera avgiften som aktiv.

Detta exempel ger rätt till 1000 ronder under hela säsongen 2011. OBS! Periodmax kan inte vara tomt.

Priset har satts till 0 kr då man gör en överenskommelse med företaget om pris och debitering.

T.ex. kan ett hotell använda denna typ av spelrätt utökad, och att man i efterhand debiterar bokade ronder per vecka eller månad.

Man tar fram en statistikrapport som fakturaunderlag.

Detta är ett exempel på ett sponsoravtal som ger företaget 30 fria ronder under året.
Av dessa 30 ronder får max 10 bokas på helger och max 5 per vecka.
Dessutom har man begränsat ronderna till max en starttid per dag.

Du som bokar via GIT ska alltid ges tillåtelse till fler tider per dag, vid bokningstillfället, om du så önskar.

Länkar

Läs vidare hur man kopplar spelrätter till företag ».

Boka starttid vid företagsspelrätter ».

Se Företagsrapporter » över nyttjade spelrätter.