HCP-överföring

Senast uppdaterad:

Skriv ut

OBS

HCP-justering skall ske när SAMTLIGA ronder är scorade dvs när tävlingen är avslutad. Om det sker efter respektive rond kommer HCP att ändras inför nästkommande rond vilket är fel. Spelaren skall normalt ha samma HCP i första ronden som efterkommande ronder.

När alla scorer för en tävling har matats in skall man göra en HCP-överföring till GIT.
Alla klasser måste vara klara (Scoreinmatning stängd) innan man kan överföra HCP då CBA påverkas av resultaten för hcp-klass 1-4 i respektive rond.

Klicka knappen HCP-ÖVERFÖRING i resultatbilden.

  

HCP-justeringen sker i 4 steg.
I steg 1 kan man ange att resultatet inte är kvalificerat för att uppdatera HCP i GIT beroende på omständigheterna. Man skall i så fall notera varför ronden inte är kvalificerad.

Ronden blir markerad som överförd men HCP påverkas inte.
Klicka NÄSTA för att gå vidare.

 

 

 

             

I nästa steg beräknas CBA som visas i dialogrutan.

 

Man kan klicka knappen DETALJER för att visa detaljerad information om CBA-beräkningen.

 

 

             

I steg 3 visas en lista på alla HCP-justeringar som kommer att genomföras och skickas till GIT.

Klicka NÄSTA och en bild visas som säger att överföringen är klar.

 

 

 

Tips

Läs mer om CBA (Computed Buffer Adjustement).
Klicka på länken för att läsa mer: Förklaring om CBA på golf.se