Installation

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Dessa sidor beskriver installations­förfarandet för en nyinstallation av GIT och kassasystemet OSCAR.

Hårdvaruinstallationen beskrivs bara ytligt då det kan skilja sig mycket från klubb till klubb och man ofta tar hjälp av hårdvaruleverantören eller en extern IT-konsult med installationen. Försök att knyta en golfande IT-specialist till klubben, det underlättar mycket vid installationer och problem som kan uppstå i det egna nätverket.

Golfens IT-system på Internet http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/ är förbundets huvudsakliga informationskanal vad gäller GIT-systemet.
Här finns alla Utbildningar och klubberbjudanden. Det är också här du laddar hem GIT-programmen under valet Programvara. 
All hjälpinformation och mycket annat viktigt som rör GIT beskrivs i onlinehjälpen help.golf.se

Länkar

GIT-installationen består av flera olika program:

Installera Microsoft .NET Framework »

Installera/Uppdatera GIT-klienten »

Installera Golfterminalen »

Installera GIT TV-visningen »

Installera Kortläsare för inläsning av Golf-ID »

 

OBS! .NET Framework 4.5.2 MÅSTE installeras innan GIT-klienten installeras!

Denna tabell visar vilka program som GIT består av.

 

Applikation

Filnamn och storlek

Kort funktionsbeskrivning

.NET Framework 4.5.2

dotnetfx.exe

Tilläggsprogram till Windows som används av GIT

Golfens IT-system

GIT x.x.x .exe Filnamnet ändras för varje ny version.

GIT. Själva GIT -klientprogrammet.

Kassahantering

OSCAR ver_x.x.x.exe består av ett stort antal små filer (ca 3000). Filnamnet ändras för varje ny version.

Kassahantering och Backoffice för dagsavslut o kassaredovisning.

Terminaladministrations­programmet

TerminalAdmin.exe

Program för att styra o administrera Golfterminalen.

GIT TV-visning

TV-visning.exe

För visning på vanligt TV.

 

GIT-klienten fungerar med Windows 7, Windows 8 / 8.1 och Windows 10.
Windows Update beskrivs inte närmare i onlinehjälpen. Man skall dock alltid ha senaste servicepack installerat och löpande se till att installera uppdateringar från Windows Update.

OBS

Det är viktigt att installera modulerna i rätt ordning, installera i den ordning de är upptagna i denna beskrivning.

Kommunikation

Då systemet hela tiden står i kontakt med en central server där alla register finns, krävs en bredbandsanslutning, mobilt bredband eller ev. satellitkommunikation.
Minimikravet på överföringshastighet är 256 Kbit per sekund. Systemet är dock körbart även vid lägre överföringshastigheter men då med långa och besvärande svarstider.