EGA Exakt Tävlingshandicap

Senast uppdaterad:

Skriv ut

EGA:s handicapsystem syftar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor.

Det finns två olika HCP-statusar EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) och EGA Exakt Handicap (EH).

För att få EGA Exakt Tävlingshandicap krävs att spelaren har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder.
En spelare kan när som helst under året få EGA Exakt Tävlingshandicap om han/hon registrerat fyra (4) HCP-grundande ronder under innevarande år. Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond registreras på spelaren.

Nytt begrepp införs i både Min Golf och i Golfens IT-system (GIT): Handicapstatus.
Handicapstatus är antingen EGA Exakt Handicap (EH) eller EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).

Fr o m 2016 kan hcp-grupp 2 också registrera 9-hålsronder som hcp-grundande. Detta innebär att 9-hålsronder har samma status som 18-hålsrond för hcp-grupp 2-6. Man kan enbart registrera en 9-håls sällskapsrond per dag. 

En nyhet för 2016 är också att höjning i hcp-grupp 5 sker numera med 0,1 istället för tidigare 0,2.

Spelarens Handicapstatus kommer inte att påverka spelarens möjlighet att boka starttid eller registrera handicapronder.

Vid varje årsskifte, i samband med årsrevision, kommer alla spelare automatiskt att få ny Handicapstatus, EGA Exakt Handicap (EH) eller EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).

OBS

För att få behålla sitt EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) krävs att man spelat minst 4 HCP-grundande ronder under året.

Vid Tävling

Handicaptävlingar rekommenderas att endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) visas på resultatlistan. Det är dock upp till varje klubb att ta det beslutet för respektive tävling.
Ett nytt begrepp HCP-status anges på klassnivå där tävlingsledaren väljer om tävlingens resultatlista ska beräknas på alla spelare eller endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap.
I en sådan tävling gäller då följande:

 • Alla spelare får alltid delta i alla tävlingar (enl. tävlingsegenskaper och krav som exempelvis HCP, kön, ålder) men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kommer att finnas på resultatlistan.
 • I en par- eller lagtävling krävs att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att finnas med på resultatlistan.


   

HCP-status är en inställning som anges per klass i tävlingsegenskaperna.
För Scratchtävlingar rekommenderas att de resultatlistorna ska visa hela startfältet, ange då HCP-status Alla på dessa tävlingar.

Detaljerad beskrivning

Att gå från EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) till EGA Exakt Handicap (EH) kan göras på ett sätt.

 1. Vid årsrevision som körs automatiskt i GIT i början av januari varje år.

Att gå från EGA Exakt Handicap (EH) till EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kan göras på två sätt.

 1. Om en spelare registrerar 4 HCP-påverkande ronder under innevarande år får spelaren automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
 2. Vid årsrevision som körs automatiskt i GIT i början av januari varje år.
  Gäller spelare med minst 4 HCP-påverkande ronder i GIT under föregående år.

För spelare i HCP-grupp 6 (hcp mellan 37-54)

 • Spelare i HCP-grupp 6  anses ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
 • En spelare som under året sänker sig från HCP-grupp 6 till 36,0 kommer att anses ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) hela innevarande år samt nästkommande år.

Tävling i GIT

 • Tävlingsledare kan besluta att endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) ska visas på resultatlistan.
  Defaultvärde ska vara att endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) ska visas.
 • Spelare som är anmälda till tävling utan Golf-ID anses alltid ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
 • Spelare anmälda med DK/NO/FI medlemsnummer anses alltid ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).

Övrigt

 • En spelare med HCP 99 har aldrig någon Handicapstatus.
 • Alla övriga spelare har Handicapstatus EGA Exakt HCP (EH) eller EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
 • När ny spelare läggs upp som går direkt från HCP 99 till HCP 36,0 eller lägre: Ska klubben ange om spelaren ska ha EGA Exakt Handicap (EH) resp. EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).

En spelare med EGA Exakt HCP (EH) kan under säsongen

 • Registrera tävlingsronder och föranmälda sällskapsronder enl. nuvarande regelverk i GIT om spelaren tillhör HCP-grupp 2-5.
 • Registrera tävlingsronder enl. nuvarande regelverk i GIT om spelaren tillhör HCP-grupp 1.
  - Notera att from. 2016, kan spelare i HCP-grupp 1 som inte har ETH registrera fyra stycken föranmälda sällskapsronder. På så vis kan de erhålla ETH. Om spelaren vill spela en föranmäld sällskapsrond, så ska detta muntligen anmälas till markör på första tee. OBS... Spelaren själv kan inte registrera de föranmälda ronderna i Min Golf, GIT-Administratör behöver göra själva registreringen av de föranmälda sällskapsronderna. 
 • Anmäla sig till alla tävlingar som är öppen för spelaren (HCP, ålder, kön osv.).

Det finnas möjligt för spelaren själv att i inloggat läge på Min Golf se om spelaren har EGA Exakt HCP (EH) eller EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).

När tävlingsledare valt att endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) ska visas på resultatlistor:

 • Är det endast personer med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) som finns med på resultatlistor och som visas på Min Golf och andra liknande kanaler där resultatlistor visas.
 • För att ett par/lag ska visas på resultatlistor krävs att båda spelarna i ett lag/par har EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
 • På alla listor (exkl. resultatlistan)som visas i GIT ska det framgå om det finns en spelare som har EGA Exakt Handicap (EH).

CBA (Justering av bufferzonen)

 • Det är endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) som är med i beräkningsunderlaget för CBA.
  Det behöver minst vara 10 spelare med hcp 26,4 (HCP-grupp 4 och lägre) eller lägre som deltar i klassen, för att CBA ska kunna räknas fram. 
 • Dock påverkar CBA samtliga spelare som deltar i tävlingen när HCP-överföring sker.
 • Fr o m 2016 är en ny algoritm framtagen vilket i korthet innebär att Buffertzonen kan förflyttas mellan +1 till - 2/RO (Reduction only - Enbart sänkning).
Läsa mer om CBA på följande länk: CBA
När en spelare med EGA Exakt Handicap (EH) anmäler sig till en tävling, som har flaggan öppen endast för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH), ska meddelande visas i Min Golf och i Golfterminalen t.ex:

”Den här tävlingen kräver att spelaren/alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH). Anmäld spelare eller en av spelarna i laget/paret saknar EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) vilket innebär att spelaren eller paret/laget deltar utom tävlan.”

Vid eventuella frågor, kontakta HCP-kommittén på din hemmaklubb.

Tips

Du kan läsa om samtliga regler och HCP-bestämmelser på Golf.se.