Hcp-grupp 6

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information som berör spelare i Hcp-grupp 6 (37-54) och vilka regler som gäller vid sänkning till 36,0 i handicap. Nybörjare som klarat av Gröna kursen, startar med hcp 54 och tilldelas EGA (Tävlingshandicap) för att lättare komma in i tävlingsverksamheten på klubben.

OBS

From. 2016 har Hcp-grupp 6 ersatt det som tidigare hette Klubbhandicap (hcp 37-54).

Hcp-grupp 6 (HCP 37-54)

Fr.o.m säsong 2016 ersätter hcp-grupp 6 begreppet klubbhandicap.

 • En HCP–rond för en spelare med klubbhandicap kan föranmälas i GIT/Min Golf och kan också efterregistreras.
 • Alla ronder ska registreras för en spelare med klubbhandicap men endast sänkning ger förändring av spelarens HCP.
 • Spelare i HCP-grupp 6 ska endast kunna höja sitt HCP efter begäran till hemmaklubb.
 • Spelare i HCP-grupp 6 omfattas av CBA, dock sker aldrig någon höjning. 
 • Spelarens hcp reduceras enbart i heltal.
  Ex. En spelare har 40 i klubbhandicap och spelar en Föranmäld sällskapsrond eller en tävlingsrond med 39 poäng i resultat. Sänkning av HCP sker med 3 slag och ny HCP blir 37(40-3 = 37)
  Hade personen istället fått 41 poäng så blir ny HCP ändå 37 eftersom sänkning från klubbhandicap (37-54) till officiell HCP (36,0) inte kan göras via Föranmäld sällskapsrond eller Tävlingsrond.
 • Vid ronder som är lägre än buffertzonen förblir HCP oförändrat.
 • Buffertzon för HCP 37-54 är lika som för HCP-grupp 5.
 • HCP mellan 37-54 och anges enbart i heltal.
 • EGA Exakt Handicap 36,0 utgör beräkningsgrund för antalet erhållna slag för klubbhandicap
  Ex: Om EGA Exakt Handicap 36.0 ger 39 erhållna slag (39-36 = 3) kommer en klubbhandicap på 40 ge 43 (43-40=3) erhållna slag.
 • En spelare i hcp-grupp 6 som spelar en rond som ger sänkning till 36,0 kan inte sänka sig via Min Golf utan den HCP-justeringen måste hemmaklubben göra i GIT.
  Sänkning till 36,0 ska göras via Enskild revision av klubbadministratör.

Spelare i hcp-grupp 6 tilldelas HCP-status EGA Exakt Tävlingshandicap, för att stimulera deltagande i tävlingar. 
När en spelare med Hcp-grupp 6 får HCP 36,0 sätts HCP-status till EGA Exakt Tävlingshandicap för innevarande och nästkommande år.

OBS

Sänkning till hcp 36,0 måste göras av GIT-administratör på spelarens hemmaklubb. Läs mer på sidan:
 help.golf.se/tips---exempel/nyborjare-och-gront-kort/