Automatisk Handicaprevision

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Golfklubbens handicapkommitté  ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.
 Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå Personrapporter/GIT.Underlag för HCP-revision 2012 - tillsvidare. se mer under Årlig handicaprevision för beskrivning hur den kan användas. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat.  Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Nu erbjuder SGF hjälp
 SGF kan hjälpa golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet 16/17 via GIT.
 Automatiken gäller enbart höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

 

 

OBS

Hur ansöker golfklubben om denna hjälp?
 SGF kommer fråga om golfklubben vill sköta hela handicaprevisionen själv.
 Enkät med möjlighet att tacka nej till automatisk handicaprevisionen är utsänd till golfklubbens primära e-postaderess, klubbchef samt HCP-ansvariga 12 oktober 2016.
 För nästföljande säsonger kommer det finnas möjlighet att svara på frågan direkt i GIT.
 Om golfklubben väljer att göra det själv, justerar SGF inte dess medlemmars handicap.
 Om SGF inte får någon återkoppling från golfklubben, kommer medlemmarna i den golfklubben att bli föremål för automatisk handicaprevision.

Varför gör SGF detta?
 - Vid senaste årsskiftet var det bara ca 1/3 av golfklubbarna som gjorde den årliga handicaprevisionen.
 - Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

Konsekvenser blir bland annat:
 - Spelare blir kvar på en för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.
 - CBA kan justera buffertzonen nedåt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.
 - Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

För mer frågor om Automatiska Handicaprevisonen är ni välkomna att kontakta Claes Grönberg på SGF. Läs gärna också vad som sägs om årliga handicaprevisionen på: http://www.golf.se/regler-och-handicap/handicap/arlig-handicaprevision/