E-post till tävlingsdeltagare

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Förutom e-post till egna medlemmar, kan man även skicka e-post till alla anmälda deltagare i en tävling. T.ex. för att informera tävlingsdeltagarna med tips på boende, aktiviteter i samband med tävling, tävling uppskjuten/ändrad, tävling inställd etc.

Man skriver ett eget formulerat meddelande som skickas till alla anmälda som har en giltig e-postadress i GIT. Den som har markerat att man inte vill ha e-post från icke medlemsklubb, får ingen e-post från tävlingar på  klubbar de inte är medlemmar i.
Klubben måste ha en registrerad e-postadress i formulär Organisationsenhet. Om klubben saknar registrerad e-postadress visas ett felmeddelande när man skickar iväg meddelandet.

E-postfunktionen kompletteras med reklam och egen information.
Vi går från textmail till informativa och moderna bokningsmail som även innehåller informationen ”Aktuellt från klubben” som klubben styr över helt.
Bokningsmailen innehåller även annonser som säljs via Traveas. Överskottet från annonsverksamheten tillfaller i sin helhet GIT-budgeten.

I GIT har vi lagt till två nya fält, ”Aktuellt på klubben” och ”Avbokningsregler”. Klubben bör fylla i och hålla texterna uppdaterade och aktuella. Informationen i ”Aktuellt på klubben” syns i alla boknings- och tävlingsmail som skickas per automatik från GIT.
De nya fälten finns under menykommando Admin » Webb och e-post » Klubbinformation ».

Utskick av e-post till inbokade personer i starttidsschemat beskrivs på en egen sida E-post till inbokade personer ».

Exempel

Exempel på användningsområde för tävlingar:

Spelare inbokade i en populär tävling kan ni skicka erbjudande om lokala boendealternativ/
sammankomster i samband med tävlingen.

Eller varför inte skicka ett mail till de som var med förra året dagen då anmälan till årets upplaga startar.

En ny knapp Skicka e-post har lagt till i Lista Anmälning i tävlingsfunktionen.
När man klickar knappen Skicka e-post visas dialogrutan Visa mottagare med alla tävlingsdeltagare.

Alla personer som har en giltig e-postadress är redan förbockade.
Personer utan giltig e-postadress är gråmarkerade, liksom de personer från andra klubbar som har markerat att de inte vill ha e-post från icke hemmaklubbar.
Med bockrutan Markera Alla kan man avmarkera samtliga resp markera samtliga deltagare.

När man klickar Skapa e-post visas en sida där man skapar meddelandet.

 

Fyll i ett beskrivande Ämne och själva meddelandetexten. Avsändaradressen är no-reply@golf.se.
Man kan inte svara på mailet, men klubbens e-postadess står i nerkanten för den som vill svara klubben på utskicket. Om klubben saknar registrerad e-postadress visas ett felmeddelande.

Funktioner för att bifoga filer, eller lägga in klickbara länkar finns inte i dagsläget, den enda formatteringen man kan göra är ny rad (skift+retur) eller nytt stycke (retur).

I slutet på mailet skrivs en standardtext angående möjligheten för medlemmarna att avsäga sig e-postutskick från klubbar där man ej är medlem. (Man kan inte avsäga sig e-post från egna klubben).

Klicka knappen Skicka för att verkställa e-postutskicket. För att få dokumentation på gjorda utskick skickas även en kopia till klubbens e-postadress.

Tänk på att

Respektera alltid din gäst och medlem, skicka inte för många mail, resultatet blir bara att golfarna inte kommer att ha några giltiga e-postadresser i GIT.
En gäst kan alltid avmarkera sig från information från andra klubbar (via Min Golf) men medlemmar kan inte göra det.

Medlemmens alternativ är att ta bort sin e-postadress i GIT/Min Golf.

Tänk också på att det finns ett regelverk kring e-postmarknadsföring som inte tillåter en klubb att skicka ut erbjudanden om medlemskap till spelare som gästat klubben.