Golfguiden på SvenskGolf.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Den vanlige golfaren söker information om golfklubbar på Golf.se. Här kan du se ett exempel på hur informationen presenteras på Golf.se.

De uppgifter som visas om varje klubb hämtas från olika inställningar i GIT. Informationen om var uppgifterna hämtas ifrån beskrivs bredvid resp fält, se nedan.
Uppgifterna till den tryckta GOLFGUIDEN hämtas också från GIT. Beskrivningen av den trycka GOLFGUIDEN och godkännadeförfarandet beskrivs på en egen sida.

Läs mer på sidan Administration » Organisationsenhet » Golfguiden (Tryckt) ».

OBS

Ändringar som du gör i GIT kan ses på golf.se efter varje uppdatering. För närvarande uppdateras golfguiden var 3.e timme 0600, 0900, 1200 osv.

När man klickar på Golfguiden på Golf.se visas en söksida där man på olika sätt kan söka sig fram till den klubb man vill få information om.
Kartan kan zoomas in och ut som andra kända kartfunktioner på internet.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en klubb sökts fram zoomas klubbens läge fram automatiskt.

När man väljer en klubb finns mer information om klubben/anläggningen som hämtas ur GIT

 

Hur banor och öppna greener visas