Golfguiden på Golf.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Den vanlige golfaren söker information om golfklubbar på Golf.se. Här kan du se ett exempel på hur informationen presenteras på Golf.se.

De uppgifter som visas om varje klubb hämtas från olika inställningar i GIT. Informationen om var uppgifterna hämtas ifrån beskrivs bredvid resp fält, se nedan.

Uppgifterna till den tryckta GOLFGUIDEN hämtas också från GIT. Beskrivningen av den trycka GOLFGUIDEN och godkännadeförfarandet beskrivs på en egen sida.

Läs mer på sidan Administration » Organisationsenhet » Golfguiden (Tryckt) ».

OBS

Ändringar som du gör i GIT kan ses på golf.se efter varje uppdatering. För närvarande uppdateras golfguiden var 3.e timme 0600, 0900, 1200 osv.

När man klickar på Golfguiden på Golf.se visas en söksida där man på olika sätt kan söka sig fram till den klubb man vill få information om.

Sökfunktionen liknar andra ortsökningar på Internet.

Kartan är klickbar och kan visas på olika sätt och zoomas in och ut.

Flera sökmöjligheter finns:

-Klubbnamn (sökning sker efter varje inskriven bokstav)

-Distrikt / Klubb i listrutor

När en klubb sökts fram zoomas klubbens läge fram automatiskt.

Dessutom kan man begränsa sökning för att endast visa klubbar som:

-använder tidbokning på Min Golf

-har särskilda Golfpaket på Golf.se

-har upplagda tävlingar

-har öppna ordinarie greener*)

-har öppna greener (ordinarie och provisoriska*).

*) Se tabellen längst ner på sidan hur öppna greener visas.

När man har sökt fram ett antal klubbar (t.ex. ett distrikt) visas symboler för resp begränsning för varje klubb.

 

Så här ser träfflistan ut när man sökt fram flera klubbar.Klubbnamnet är en länk till klubbens sida på Golfguiden.

Här visas ett exempel på hur det kan se ut för TOBO GK.

 

Klubbinformationen hämtas från GIT-sidorna:

Ytterligare information finns under de tre flikarna Banor, Starttider och Golfpaket.

Banor

Starttider

Golfpaket

Hur banor och öppna greener visas