Min Golf

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf är namnet på de Internettjänster som ingår i GIT-systemet. Min Golf har delats in i 5 huvudfunktioner (Start, Sök tävling, Sök starttid, Mina sidor och Om Min Golf) som beskrivs på separata sidor.

 

Min Golf har kopplingar till både de danska,norska och finska bokningssystemen. Man kan söka och boka starttider i både Danmark, Norge och Finland.

Inloggning

 

Direkt i inloggningsrutan finns snabblänkar till en hjälpsida som beskriver hur man gör om man glömt lösenord, om kontot blivit låst, krav för att kunna använda Min Golf mm.

Länk till hjälpsidan för inloggning.

Bocka för rutan Kom ihåg mig om du ofta loggar in i Min Golf så sparas lösenordet lokalt i din dator.

 

De klubbuppgifter och informationer som visas på Min Golf har samlats i ett eget fönster i GIT. Man öppnar denna sida med kommandot Admin » Webb » Klubbinfo på Min Golf.
För att snabbt kunna öppna sidan finns det även en direktknapp i sidolisten.

Klubbinformationen på Min Golf har gjorts mer lättillgänglig för att klubbarna enklare skall kunna uppdatera informationen på Min Golf med aktuell information. Klubbinformationen innehåller fyra delar:

  • Betalning på webben
  • Förbokningsavgift
  • Information för Min Golf
  • Bokningsinformation (detta är samma fält som finns under banegenskaperna "Bokningsinformation för Min Golf").
    Om man har flera banor som visas på webben visas bokningsinformationen för varje bana som en egen flik i denna bild.
     

 

Länkar

Varje funktion i Min Golf har beskrivits på en egen sida med undersidor för varje delfunktion.

Det finns också ett antal sidor som beskriver extra funktioner under Min Golf