Boka uthyrningsartikel

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I samband med att man bokar tid, kan man också boka en uthyrningsartikel t.ex. en golfbil.

Boka och betala uthyrningsartiklar direkt i tidbokningen

Man kan boka och betala en uthyrningsartikel direkt vid tidbokningen, om man t.ex. vill hyra en golfbil direkt utan att tidigare ha bokat in den separat.
Man kan även boka uthyrningsartiklar via menykommandot Boka » Artikelschema » (se nedan). Detta kommando finns även i GIT-sidolist. 

Man kan även skriva ut en rapport med bokade uthyrningsartiklar ett visst datum. Rapporten heter GIT.Artikelbokningar.rpx och ligger under Rapporter » Organisationsenhet » GIT Tidbokning ». Rapporten kan även skrivas ut med kortkommando Ctrl+P i bilden Artikelschema.

Visa fönstret Boka starttid genom att klicka på en person i aktuell starttid. Klicka på fliken med Artiklar, markera aktuell person och tryck Lägg till.

Fönstret Artikelschema för att boka en uthyrningsartikel visas. Välj fram den aktuella Artikelgruppen / artikeltypen och klicka på knappen Visa schema/Uppdatera. Bokade artiklar visas med färg.

(Nyhet i release 2016-02-24). Under sök person visas den bokade starttiden, till vilken man avser att knyta en artikel.
I grupprutan Detaljerat schema kan man bocka för att visa ett mer detaljerat schema, var 15:e minut visas.

För att boka en uthyrningsartikel högerklickar du den tid när bokning skall börja och välj Boka från popup-menyn.

(Nyhet i release 2015-09-29)

Om man kan boka tider på en annan klubbs bana, kan man också boka artiklar t.ex. golfbilar på den banan.
Klubbnamnet är förvalt i rutan Klubb längst upp till vänster, och det är den klubbens artiklar som visas i bokningsschemat.

Den aktuella artikeln läggs till i bokningen för aktuell person och tiden hämtas från grundinställningen för artikeln.

Betala: När man är klar med bokningen betalar man genom att klicka knappen Kassa.

Avboka: Man tar bort en bokad artikel genom att markera den och klicka knappen Ta bort.
Vill man ändra datum eller tid, måste man ta bort den bokade artikeln och boka in artikeln på nytt.

Har man Oscar installerat hamnar man i OSCAR-kassan för att genomföra betalningen, se sidan Kassasystemet OSCAR » Kassan ».
Har man inte OSCAR kommer man till den s.k. GIT-kassan som bara är en avprickning av att det är betalt samt en uppdatering av greenfeeloggen, se sidan Tidbokning » GIT-kassan ».


 

Oidentifierad spelare

(Nyhet i release 2016-02-24)
Fr.o.m. 2016 måste spelaren vara identifierad för att kunna boka en uthyrningsartikel. 

 

 

Boka artikel via menyn

Man kan även boka in en uthyrningsartikel direkt i via sidolisten eller menyn, välj menykommando Boka » Artikelschema.

 

Man anger ett Golf-ID eller medlemsnr för Norska, Finska och Danska medlemmar och trycker Kontrollera, eller söker fram aktuell person med Förnamn/Efternamn och trycker Sök.
När man har kontrollerat eller sökt fram namnet visas personinformation längre ner i bilden.

 

Välj Artikelgrupp/artikelgrupp och Aktuellt datum för önskad bokning. Man kan välja att visa Alla artiklar eller Endast lediga artiklar.
Klicka knappen Visa schema/Uppdatera för att visa bokningsschemat för vald artikelgrupp.

I Bokningsschemat visas en tidsaxel för varje artikel, och bokade tider är grönmärkta med angivande av aktuellt Bokningsnr. För att boka en artikel högerklickar man i tidsaxeln på önskad tid och väljer Boka.
Längden av bokningen beror på standardtiden för respektive artikel. Ställer man markören på en bokad artikel visas vem som har bokat den.

Man trycker knappen Verkställ eller Verkställ - Rensa om man vill boka flera artiklar, för att spara bokningen.
När man sparar får man en Bokningsbekräftelse.


 

Tips

Om du dubbelklickar en artikel, så öppnas artikelinformationen där man kan se reservationer, noteringar mm.

Meddela bokningsnumret till den som bokar och be personen att noga notera detta. (Jfr bokning på SJ eller BiljettDirekt). Man använder sedan detta bokningsnummer när man söker fram bokningen för betalning på speldagen.

Se till att spelaren noterar och kommer ihåg sitt bokningsnr.