Gruppbokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Funktionen gruppbokning används för att enkelt kunna boka in en hel grupp spelare, t.ex. om ett hotell vill boka ett antal bollar för sina gäster.

Bokning för grupper (via hotellnamn/företagsnamn eller Golf-ID)

Skapa en vanlig tidbokning för ett hotell eller företag (som före en utländsk spelare) och markera så många tider som behövs. Man kan även boka via ett vanligt Golf-ID.

Man kan nu skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lagts till efter bana och datum. Läs mer på sidan E-post till inbokade personer ».

En ny funktion har införts för att enkelt kunna boka in grupper i starttidsschemat.
En förutsättning är att man har bockat i alternativet att inte identifiera samtliga spelare i bollen i GIT. Denna inställning finns under menykommandot Boka » Inställningar » Spelaridentifikation, se mer under Spelaridentifikation ».

Börja med markera det antal bollar som är aktuellt.
Du markerar flera bollar genom att hålla shifttangenten samtidigt som du klickar flera aktuella tider s.k. shift-klicka. Bollarna måste ligga intill varandra. Bokning sker alltid som 4-bollar.

T.ex. om du klickar tiden kl 09:52 och shift-klickar tiden 10:24 så markeras 5 bollar automatiskt (09:52, 10:00, 10:08, 10:17 och 10:24).

Högerklicka sedan på någon av tiderna och välj kommando Gruppbokning (Ctrl-G).

 

En dialogruta visas där man anger bokare antingen med ett Golf-ID eller som en person utan Golf-ID om man vill skriva in t.ex. hotellets namn som bokare.

 

I detta exempel har jag skrivit in hotellets namn som Förnamn och kontaktperson och tel.nr som Efternamn. Man måste dock ange ett HCP för att bokningen skall genomföras. Det går även att registrera gästernas olika HCP, som standard sätts 36,0.
Noteringsfältet kan med fördel användas för att beskriva gruppen, och ytterligare kontaktinformation.
Ännu enklare är förståss att ange en av deltagarnas Golf-ID som bokare.

I nederdelen av dialogrutan visas första och sista starttid samt antal starttider i bokningen.
Klicka Spara för att genomföra bokningen.  Vid Gruppbokning skickas inget mail ut.

 

Det går inte att klippa och klistra en gruppbokning, men man kan förkorta eller förlänga en bokning.
Du kan förkorta en gruppbokning genom att ta bort första eller sista bokningen via högerklick och välja Radera bokning (Ctrl-K). En gruppbokning måste ”hänga ihop” så du kan inte radera en av bokningarna mitt i.

Du kan förlänga en gruppbokning genom att markera första eller sista slotten i en gruppbokning, håll därefter ner shift-tangenten och klicka på det antal slottar som du vill lägga till före eller efter en gruppbokning.
Du raderar en gruppbokning genom att högerklicka i gruppbokningen och välja Radera gruppbokning.

Färg på en Gruppbokning är numera orange istället för markeringen G.  

Blockera tider för bokning

(Nyhet i release 2015-09-29)
På samma sätt som man gör en gruppbokning kan direkt i starttidsschemat blockera en eller flera tider för bokning. Detta är ett alternativ till att skapa ett starttidsförbud.
När man högerklickar en starttid väljer man kommando Blockera (kortkommando Ctrl-L) för att blockera markerade tider. Man väljer flera tider på samma sätt som vid gruppbokning.

För att kunna boka på en blockerad tid måste man först ta bort blockeringen. Man kan ta bort en blockering genom att välja kommando Radera blockering.
Blockerade tider markeras mes svart färg.

Hur

För att redigera (lägga till eller ta bort tider i en redan befintlig gruppbokning) gruppbokning gör så här:

För att lägga till en starttid Markera den första eller sista starttiden i en befintlig gruppbokning.
Håll nere Shift-tangenten och markera så många starttider innan eller efter befintlig Gruppbokning Högerklicka och välj Förläng gruppbokning.

För att ta bort en starttid Markera den tid du vill ta bort Högerklicka och välj Radera bokning.
(Går bara med första eller sista tiden i en gruppbokning).

 

Tänk på att än så länge skickas inget bekräftelsemail till personer som bokas in i en gruppbokning. Bokningsnumret som visas för en gruppbokning stämmer för tillfället inte – vid sökning av gruppbokning använd er av bokarens Golf-ID istället

För att betala en gruppbokning, öppnar man bokningen med kommando Boka (Ctrl-B). I bilden Boka starttid klickar man knappen Kassa (Ctrl-F12) och betalar valfritt antal spelare. Via denna funktion kan man dock bara registrera betalning för en boll i taget, inte hela gruppen.
Man kan också högerklicka en grupptid direkt i starttidsschemat och välja Kassa (Ctrl-F12).
En betald gruppbokning visas med bokstaven B, en både ankomstregistrerad och betald bokning visas med X.

Ankomstregistrering kan även göras för en gruppbokning, markera en spelare och högerklicka och välj Ankomst (Ctrl-F10). En ankomstregistrerad gruppbokning visas med bokstaven A.

Identifiera spelare i en gruppbokning

Man kan med fördel registrera identifierade spelare i stället för gästbokningarna och den preliminära "bokaren" i varje boll.

  • Markera en boll i gruppbokningen och öppna den med dubbelklick eller Ctrl-B.
  • Börja med att identifiera "gästerna", markera en gäst och klicka knappen Egenskaper.
  • I dialogrutan tar du bort "gästbokningen" med att klicka knappen Rensa i dialogrutan nedan.
  • Registrera sedan spelaren med Golf-ID, medlemsnr eller namn. Du kan också här göra ett eget val av greenfee om klubben t.ex. har en speciell greenfee för gruppbokningar, eller lägga till en ev förbokningsavgift.
  • När alla gäster har identifierats kan du även byta "bokaren" på samma sätt.
  • Betala genom att klicka knappen Kassa (Ctrl-F12).
  • Man får göra samma procedur för en boll i taget, tills alla är identifierade.

Gå alltid via Egenskaper, som beskrivits ovan, för att byta namn på en gruppmedlem och behålla samma bokningsnr automatiskt. Välj spelare med Golf-ID resp. medlemsnr för Norska/Danska/Finska spelare eller sök på namn.

Genom att identifiera en spelare enligt ovanstående instruktioner, så får vi möjligheten att skicka ut en bokningsbekräftelse via e-mail till spelaren som bokats in i gruppbokningen.

Komplettera en gruppbokning med fristående spelare.

Om man har en gruppbokning som t.ex. består av 3-bollar kan man boka in en fjärde person i bollen, som inte ingår i gruppen. I detta fall skall man välja bokningsnr Nytt för att inte den personen skall ingå i gruppbokningen.