Justering av klassgränser efter anmälan

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Länk till sida där man visar hur man justerar klassgränser efter anmälan har skett, för att få två lika stora klasser.

På många klubbar vill man kunna ändra klassindelningen till två eller tre lika stora klasser med avseende på antal anmälda spelare innan man skapar startordningen.

Systemet sätter då klassindelning efter HCP-fördelningen på de anmäla spelarna i tävlingen.

Gå in på Inställningar-Klasser
Uppe till höger i bild i rutan för klasser, visas alternativet Lika stora klasser. Kryssa i den rutan.  

T.ex. att man har en lagtävling med 60 anmälda par och vill dela in startfältet i två klasser med 30 par i varje klass baserat på HCP.

Länkar

Läs mer om hur man går tillväga för att skapa lika stora klasser. 

GIT Tävling-Skapa Tävling-Singel Tävling