Omläggning reservationsregler 2011

Senast uppdaterad:

Skriv ut

10 exempel på hur man kan lägga upp reservationsregler för olika varianter att tillåta bokning för vissa grupper av spelare samt hur man kan skapa drop-in-tider s.k. bollränna.

Omläggning av reservationsregler 2011 - Exempel på olika upplägg

För att få en enklare hantering av uppläggningen av starttidsscheman har rutinen med reservationer omarbetats helt. Man kan säga att reservationerna vänts helt om mot tidigare, dvs. nu definierar man undantag från normalläget med en reservation (i stället för att skapa en grund för bokningsbara tider).

Alla klubbar behöver se över sina reservationsregler de kan fungera som ni vill även efter releasen men ni behöver säkerställa att  de fungerar som ni vill.
Om ni vill att det ska gå att boka via hos er via annat Bokande system än GIT måste ni lägga upp minst en regel för Bokande system.

Planering

Görs före release (2011-01-17)

 1. Ta ut rapporten GIT.Reservationsregler.Excel (finns under menyvalet Organisationsenhetsrapporter)
 2. Spara ner rapporten som en Excelfil och skriv ut rapporten.
  1. Skriv ut en motsvarande fil som är tom om ni vill tejpa samman sidorna 1 och 2.
 3. Börja med att resonera kring vem som ska få boka i GIT (tänk på att det alltid är ni själva som bokar i GIT)
  1. Som utgångspunkt gäller att Alla starttider är öppna för bokning så långt fram i tiden ni har lagt upp ett starttidsschema (rekommenderat är att ni alltid har de närmaste två åren upplagda).
  2. Om ni vill ha vissa tider reserverade för vissa grupper eller för viss typ av bokning som t.ex. reserverade tider för medlemmar eller På-plats-bokningar, läs exemplen nedan för att förstå den nya reservationshanteringen.

Görs efter release (2011-01-17). Vi rekommenderar att alla klubbar startar med att:

 1. Radera alla gamla reservationsregler (Bana fliken Reservationer).
 2. Radera alla gamla kanaldefinitioner som nu heter Bokande system och ligger under Bana.
 3. Lägg upp starttidsintervall för upp till 2 år (6 månader i taget).
 4. Om klubben har någon begränsning av bokningsmöjligheter, skapa en ny medlemskapstyp som heter "Begränsning av starttider". Sätt SGF-status = Passiv på denna medlemskapstyp.
  (Ingen medlem skall tilldelas denna "medlemskapstyp", den är bara till för att förhindra bokning vissa tider).
 5. Om klubben har begränsningar av bokningsbara tider, lägg upp reservationsregler och regler för bokande system. Se exemplen nedan för detaljer.
  Tips, när man lägger upp en reservationsregel tänk på att ge den ett namn som gör att spelare på Min Golf förstår era bokningsregler. Namnet på en reservation behöver alltså inte nödvändigtvis vara kopplad till reservationen.

OBS

Exemplen är gjorda i vår testmiljö för GIT-utveckling, och kommer även att användas i webb- och telefonutbildning när den nya releasen släpps i januari.
Vi har använt oss av några av de första golfbanorna i bokstavsordning, exemplen är alltså inte dessa klubbars tänkta starttidsupplägg.

Länkar

För att visa på olika typfall av starttidsupplägg har vi här gjort ett antal exempel.

I alla exempel nedan utgår vi från att Starttidsschema är upplagt för de närmaste 730 dagarna (2 år).

 • Exempel 1. Alla tider bokningsbara via alla bokande system
 • Exempel 2. Varannan tid bokningsbar och varannan tid är bollrännetid (= drop-in tid)
 • Exempel 3. Alla tider bokningsbara utom en "damdag" per vecka
 • Exempel 4. Varannan tid bokningsbar och varannan tid är bollrännetid, bollrännetiderna får endast
                      bokas samma dag och närmast lediga starttid. 
                      Citybreak och Min Golf Företag får dock boka alla dessa tider.
 • Exempel 5. Bokning 100 dagar i förväg, gäster får rabatt om de bokar mer än 14 dagar i förväg.
 • Exempel 6. Medlemmar bokar 100 dagar i förväg, gäster bokar 30 resp 10 dagar i förväg.
 • Exempel 7. Medlemstider på helger, medlemmar får dock boka in gäster dessa "medlemstider".
 • Exempel 8. Alla får boka alla tider, om man bokar mer än 14 dagar i förväg skall förbokningsavgift
                      betalas.
 • Exempel 9. Medlemmar o gäster får boka 10 dgr i förväg. Ett hotell får boka i jan-feb.
 • Exempel 10. Varannan tid bokningsbar för medlemmar o gäster olika tider i förväg, Citybreak och
                       MGF får boka långt i förväg vissa tider