Upplägg tidbokning exempel 1

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Alla medlemmar och gäster får boka 180 dagar i förväg, max 5 samtidiga bokningar (varav 3 på helger). Tre tider bokas på plats i receptionen.

Vi visar här några typiska upplägg av reservationer och tidbokningsscheman.
Se även Exempel 2 och Exempel 3 för upplägg av andra alternativ.

Exempel 1

Klubbens önskemål och förutsättningar.


Klubben har bokning via Telefon, Reception på plats, Golfterminal och Min golf

  • Alla tider bokningsbara 180 dagar (6 mån) i förväg av alla personer (undantaget 3 starttider per dag)
  •  3 starttider 09.51, 12.51, 15.51 skall endast vara bokningsbara på plats, (som en reservtid för kansliet).
  • Gäller alla dagar i veckan från 1 april till 31 oktober, tiderna 06.00 – 20.00 8,5 min mellan varje starttid (innebär att  tiderna 06.00, 07.00, 08.00 osv. skapas)
  • Varje person får ha max 5 samtidiga starttider, varav 3 är helger.
  • Endast en spelare per bokning behöver identifieras både på Webb och i GIT.

  I Fältet Bokningsinformation för Min Golf skriver du om ovanstående information i text tex.
  ”Bokningsregler 2008: All medlemmar och gäster får boka 180 dagar i förväg, max 5 samtidiga bokningar (varav 3 på helger). Välkomna till oss!”

OBS

Att skapa reservationer är att skapa möjligheter!
Grundförutsättningen för en bana är att inga starttider är bokningsbara. Med reservationsregler skapar du möjlighet för utvalda grupper att boka starttider.

T.ex. att, som i detta exempel, inte skapa någon reservation alls för de tre reservtiderna. Vi skapar alltså inga möjligheter att boka dessa tre tider på Min Golf och i Golfterminalen. Om du bokar en av dessa tider i GIT får du ett varningsmeddelande och det kan du alltid går förbi.  

För att lägga upp detta scenario för 2008 gör ni så här

Lägg upp starttidsschema för 2008 med reservationer och kanalregler.
Menyval Register » Admin » Bana , välj bana och klicka på Egenskaper.

  1. I fältet Bokningsinformation för Min Golf beskriver du era bokningsregler i text tex. ”Bokningsregler 2008: All medlemmar och gäster får boka 180 dagar i förväg, max 5 samtidiga bokningar (varav 3 på helger). Välkomna till oss!”
    Denna text kommer att visas på bokningsschemat på Min Golf tills du ändrar den.
  2. Vid slinga , om slutdatum är ikryssat, flytta fram datumet så att slingans slutdatum är t.ex.2009-03-01 (innebär att banan kommer att visas på golfguiden under nästa vinter).
  3. Fyll i Max antal samtidiga bokningar .  

 

 

Klicka för att förstora

1. Vid fliken starttidsintervall läggs två starttidsintervall upp.
- Ett intervall som kan kallas ”VT 2008” och är giltigt fram till 2008-06-30. Klicka på Verkställ. (Starttidsintervall kan bara läggas upp med 6 månader i taget).
- Lägg nu upp ett som heter ”HT 2008”. Som är giltigt tiden 2008-07-01 – 2008-12-31.

 

2. Under fliken reservation måste flera reservationer skapas (i detta exempel 4 st) eftersom reservtiderna inte skall ha någon reservation.
- Fyll i Namn, Beskrivning, Bokningsfönster (dagar i förväg), Urval, Startdatum men inget slutdatum, Frekvens, Inträffar varje starttid klicka på OK för varje reservation.
- Om man inte har överlappande reservationer behöver man inte tänka på att prioritera reservationerna inbördes.
- Reservtiderna blir dock i detta exempel inte möjliga att färgmarkera i GIT-bokningen.

 

3. Under fliken Bokande system skall man ange vilka tider som är möjliga att boka på Webb och/eller Terminal eller andra system. Klicka på Nytt för att skapa bokningsbara starttider för webb och/eller terminal. Reservtiderna kan ändå inte bokas via webb/terminal, eftersom de inte har någon reservation knutna till sig.

 

4. På flikarna reservationer samt kanaler, säkerställ att det inte finns några andra aktiva reservationer resp. kanalregler som skapar problem för ovan upplägg.

5. Under menykommando Boka » Inställningar » Spelaridentifikation går du in och markerar alternativen att det räcker om minst en spelare identifieras med Golf-ID både för GIT-klient respektive Webb/terminal.

6. Nu går du in och kontrollerar dina inställningar, gör några provbokningar i GIT på Min golf och i Golfterminalen. (Reservtiderna är egentligen inte bokningsbara men kansliet kan ändå boka tiderna med GIT-klienten). Säkerställ att det blev som du tänkt dig!

Lycka till!

Tips

Tänk på att helst göra reservationer som inte överlappar varandra.
Ett enkelt sätt är att göra en reservation per starttid, och ange att denna inträffar var 6:e starttid om man har 6 starttider per timme, dvs man gör 6 reservationer (xx.00, xx.10, xx.20, xx.30, xx.40 och xx.50) och anger om den är bokningsbar i förväg eller s.k. drop-in tider eller bollränna.