Upplägg tidbokning exempel 2

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemstider säsong lör-sön 9-11 och 14-15. Medlemstider 30 juni- 10 aug alla dagar kl 9-11 och 14-15. Övriga tider bokningsbara för alla 300 dagar i förväg.

Vi visar här några typiska upplägg av reservationer och tidbokningsschema för att lägga upp starttider för nästa säsong. Se även Exempel 1 och Exempel 3 för upplägg av andra alternativ

Exempel 2

Klubbens önskemål och förutsättningar.

Klubben har bokning via Telefon, på plats, Golfterminal och Min golf

 • Starttider skapas, gäller alla dagar i veckan från 1 april till 31 oktober och tiderna 06.00-20.00
 • 8,5 min mellan varje starttid (innebär att  tiderna 0600, 0700, 0800 osv. skapas) 
 • Alla tider bokningsbara 300 dagar i förväg av alla personer förutom följande undantag:
 • Klubben vill reservera helgtider under 2 timmar på förmiddagar och 1 timme på eftermiddagar till klubbmedlemmar, och under semestertiden  är dessa tider reserverade för klubbmedlemmar även på vardagarna.
  - Endast medlemmar (s.k. medlemstider) kan boka de starttider som finns lördagar och söndagar kl. 09.00-11.00 samt kl. 14.00-15.00.
  - Under veckorna 27-32 (30 juni – 10 aug) så gäller Medlemstider alla dagar i veckan,
  kl. 09.00-11.00 samt kl. 14.00-15.00 
 • Varje person får ha max 5 samtidiga starttider, varav 3 på helger.
 • Endast en spelare per bokning behöver identifieras både på i GIT, alla spelare som bokas på webben måste identifieras.
 • När medlemmar bokar så skall de även kunna boka in gäster på en starttid som endast är reserverad för medlemmar.
 • HCP-regler gäller för gästande spelare på helger max HCP 36,0, övriga tider får även bokas av de som har klubb-HCP 37-54

I Fältet Bokningsinformation för Min Golf skriver du om ovanstående information i text t.ex. 
  ”Bokningsregler 2008: Medlemstider säsong lör-sön 9-11 och 14-15. Medlemstider 30 juni- 10 aug alla dagar kl 9-11 och 14-15. Övriga tider bokningsbara för alla 300 dagar i förväg, Välkomna!".

OBS

Att skapa reservationer är att skapa möjligheter!
Grundförutsättningen för en bana är att inga starttider är bokningsbara. Med reservationsregler skapar du möjlighet för utvalda grupper att boka starttider.

För att lägga upp detta scenario för 2008 gör ni så här:

Lägg upp starttidsschema för 2008 med reservationer och kanalregler.
Menyval Register » Admin » Bana, välj bana och klicka på Egenskaper.

 1. Skapa starttidsintervall och fyll i aktuell bokningsinformation, slinginformation och uppgift om antal samtidiga bokningar enligt upplägget för Exempel 1.
 2. Skapa fem reservationer:
  -Två reservationer för medlemstiderna på lör- och söndagar under säsongen, en för förmidaggstiderna och en annan för eftermiddagstiderna, eftersom en reservation endast kan har ett tidsintervall.
  - Två reservationer för medlemstiderna vardagar o helger under semesterperioden, en för förmidaggstiderna och en annan för eftermiddagstiderna.
  - En reservation för alla bokningsbara tider för gäster och medlemmar.
  Eftersom dessa reservationer överlappar varandra är det viktigt att prioritera dem i rätt ordning, dvs undantagen för grundreservationen.

Klicka för att förstora

3. Skapa en handicapregel:
- En regel för begränsningen max HCP 36 för gäster

 
4. Under fliken Bokande sytem skall man ange vilka tider som är bokningsbara via vilka bokande system. Under säsongen 1 april till 31 oktober skall alla tider vara bokningsbara på webb och terminal.

 

5. Under bokningsinställningarna, kommando Boka » Inställningar » Spelaridentifikation », anger du att endast en spelare behöver identifieras i GIT-klienten medan alla måste identifieras vid bokning på webben via Min Golf.
Här anger du också att medlemmar skall kunna boka in gäster i samma boll som om det vore medlemmar, dvs en medlem skall kunna ta med sig gäster på de reserverade medlemstiderna under semesterperioden.

 

6. Nu går du in och kontrollerar dina inställningar, gör några provbokningar i GIT på Min golf och i Golfterminalen.
Säkerställ att det blev som du tänkt dig!

Lycka till!