Upplägg tidbokning exempel 3

Senast uppdaterad:

Skriv ut

4 tider per timme 08.00 - 19.00 bokningsbara 3 veckor i förväg. 2 tider per timme reserveras för bollerännetider."

Vi visar här några typiska upplägg av reservationer och tidbokningsscheman.
Se även Exempel 1 och Exempel 2 för upplägg av andra alternativ.

Exempel 3

Klubbens önskemål och förutsättningar.


Klubben har bokning via Telefon, Reception på plats, och Min golf

  • Klubben vill starta 6 bollar i timmen dvs var 10:e minut från 08.00 - 19.00.
  • 4 tider per timme skall kunna bokas på Min Golf. Dessa tider går naturligtvis också att boka via telefon eller på plats.
  • Tiderna skall kunna bokas 3 veckor (21 dagar) i förväg under säsong (1:e april till 31:e oktober).
  • Man kan under treveckorsperioden bara boka 3 tider varav 1 helgtid.
  • 2 tider per timme skall endast kunna bokas på plats s.k Drop-in-tid eller Bollränna, dvs endast första lediga tid får bokas (xx.00 och xx.30).
  • Tider före 08.00 och efter 18.00 gäller bollränna.
  • Under vintersäsongen gäller bollrännan alla tider när banan är öppen.

  I Fältet Bokningsinformation för Min Golf skriver du om ovanstående information i text tex.
   ”Bokningsregler 2008: "4 tider per timme 08.00 - 19.00 bokningsbara 3 veckor i förväg. 2 tider på timme reserveras för bollerännetider".

OBS

Att skapa reservationer är att skapa möjligheter!
Grundförutsättningen för en bana är att inga starttider är bokningsbara. Med reservationsregler skapar du möjlighet för utvalda grupper att boka starttider.

För att lägga upp detta scenario för 2008 gör ni så här

Lägg upp starttidsschema för 2008 med reservationer och kanalregler.
Menyval Register » Admin » Bana, välj bana och klicka på Egenskaper.

  1. Skapa starttidsintervall och fyll i aktuell bokningsinformation, slinginformation och uppgift om antal samtidiga bokningar enligt upplägget för Exempel 1.
    Skapa med fördel starttidsintervaller för en månad i taget (i stället för 6 mån) så att man under säsongen har möjlighet att t.ex. justera antal bollar per timme genom att radera ett framtida starttidsintervall och skapa ett nytt med andra parametrar.

 

2. Skapa 7 st reservationer:
- En reservation för vintersäsongen
- 6 reservationer, en för varje starttid per timme.
= 4 tider (xx.10. xx.20. xx.40 och xx.50) skall vara bokninsbara 21 dagar i förväg.
= 2 tider (xx.00 och xx.30) skall endast kunna bokas samma dag, dvs 0 dagar i förväg.

 

 

 

3. Skapa 7 regler för bokande system:
- Bollränna vintertid
- 6 regler en för varje starttid per timme, 4 bokningsbara och 2 Drop-in. Man kan på detta sätt lätt justera förhållandet mellan bokningsbara tider och bollrännetider. (Det går att göra detta på annat sätt också men vi har valt att göra så här då det blir tydligare för dig som administratör).

Det går inte att välja bort GIT som bokande system, så om inget system väljs gäller ändå GIT.

 

 

4. Under menykommando Boka » Inställningar » Spelaridentifikation går du in och markerar alternativen att det räcker om minst en spelare identifieras med Golf-ID både för GIT-klient respektive Webb/terminal.

5. Nu går du in och kontrollerar dina inställningar, gör några provbokningar i GIT på Min Golf.
Säkerställ att det blev som du tänkt dig!

Lycka till!