Administration

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Denna del av onlinehjälpen vänder sig till den som är Systemförvaltare (IT-ansvarig) på golfklubben. Systemförvaltaren är dels ansvarig för installation och drift av klubbens datasystem, det vill säga ett IT-tekniskt ansvar, men systemförvaltaren är även ansvarig för att klubben använder systemets möjligheter på ett optimalt sätt, det vill säga ett långsiktigt verksamhets- och förvaltningsansvar. 

Här under Administration beskrivs alla parametrar som måste registreras för en ny klubb eller när man ändrar i de fasta uppgifterna som medlemskapstyper och avgifter mm.

När GIT har installerats är det dags att registrera ett stort antal uppgifter (=parametrar) som definierar och beskriver organisationsstrukturen och den aktuella golfklubbens bana eller banor, avgiftsstruktur, medlemskapstyper mm.
Det är viktigt att denna registrering görs i rätt ordning för att allt skall fungera, alla parametrar är beroende av varandra och samverkar.
Tänk också på säkerheten och börja med att definiera en Vice Systemförvaltare (IT-administratör) med fullständig behörighet, i den händelse ordinarie systemförvaltare blir sjuk eller otillgänglig.

Börja med att parametersätta i utbildningsservern och testa där.
Skapa de olika objekten i följande ordning:

 • Organisationsenheten
 • Hål
 • Slingor
 • Banor
 • Ålderskategorier
 • Medlemskapstyper

 • Synkronisering av Artikelgrupper i GIT med OSCAR
 • Årsavgifter med avgiftsregler
 • Koppla ihop medlemskapstyper med årsavgifter
 • Klubbgrupper
 • Greenfee med avgiftsregler
 • Andra avgifter
 • Skåpserier och skåpavgifter
 • Uthyrningsartiklar
 • Kapitalinsatser
 • Kötyper
 • Företagstyper

För att andra personer, än den systemansvarige, skall kunna använda systemet måste man skapa behörigheter och konton för dessa. Börja med att skapa

 • Uppdragstyper med roller
 • Uppdrag
 • Lägg in dessa personer som medlemmar
 • Knyt dessa personer till uppdragen
 • Skapa konto för personerna

Länkar

Beskrivning av installation av hårdvara och GIT-programvara: Installation ».

Se sidan Behörighet och rättigheter »  för information om hur man anger behörighet till systemet.

Parametrar i Ekonomisystem

Det finns ett antal parametrar som man måste ange i samband med kopplingen till valt ekonomisystem. GIT stöder ekonomisystemet SPCS, Visma Compact (f.d. XOR), Hogia Golfsystem, Briljant. Fortnox och BL Administration.

Försök att knyta en golfande IT-specialist till klubben, det underlättar mycket vid installationer och problem som kan uppstå i det egna nätverket.

Den person som är systemansvarig på golfklubben, har av Golfförbundet lagts in med full behörighet till alla funktioner. Det är viktigt att minst en vice IT-systemansvarig utses och som också skall ha full behörighet till systemets alla delar. Den systemansvarige kan ju vara oanträffbar när något udda behöver göras som kräver full behörighet. Använd uppdraget Default_klubb för både systemansvarig och vice systemansvarig, läs mer om behörigheter under rubriken Behörighet och rättigheter ».
Tänk också på att knyta kontakter med andra klubbar i klubbnätverk eller bara närbelägna klubbar, den hjälp och det stöd man kan ge varandra är den bästa av alla stödformer.

Länkar

Parametrar i respektive ekonomisystem beskrivs under Fakturering: SPCS, Hogia, Briljant, Visma Compact, Fortnox och BL Administration

GIT:s hemsida på webben

Golfens IT-system på Internet http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/ är förbundets huvudsakliga informationskanal vad gäller GIT-systemet. Det är också här du laddar hem nya versioner under valet Programvaror.

http://www.golf.se/utbildning/kansli-och-styrelse/ finns alla utbildningar för GIT.