Ålderskategori

Senast uppdaterad:

Skriv ut

För att kunna styra avgifter, greenfee mm skapar man ett antal ålderskategorier. I systemet finns två fördefinierade ålderskategorier, SGF-Junior och SGF-Senior (0-21 år respektive 22-99 år).

Meny

Du öppnar fönstret med menykommandot Register » Administration och sedan klicka på Ålderskategorier eller menykommando Administration » Inställningar klubb » Ålderskategorier.

De fördefinierade kategorierna kan inte ändras. Man skapar själv ytterligare indelning som knattar, oldboys etc.

Skapa ålderskategori

Du skapar en ny kategori med knappen Ny rad. En befintlig kategori tas bort genom att markera raden i rutan till vänster och trycka Ta bort.

 

 

När du klickar på Ny rad får du fram en tom rad. Fyll i en text för Ålderskategori samt ålder Från och Till. Man kan inte skapa överlappande ålderskategorier förutom de fördefinierade.
Klicka på knappen Spara för att lagra de nya kategorierna.

Man kan inte heller ta bort en kategori som används i någon definition t.ex. årsavgift eller greenfee.

Tänk på att

  • Man kan inte skapa överlappande egna kategorier.
  • Man måste ta bort alla referenser till en kategori innan den kan tas bort.
  • Skapa inte fasta åldersrelaterade medlemskapstyper eller greenfeeavgifter, utan använd en avgiftsregel som hänvisar till denna ålderskategori, varigenom åldersberoende debitering sker dynamiskt.
  • Man kan sortera raderna genom att klicka i rubriken för respektive fält.
  • Egendefinierade ålderskategorier kan överlappa de fördefinierade SGF-kategorierna.