Avgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Alla avgifter som man skall kunna debitera måste definieras. Det finns tre typer av artiklar, fristående försäljningsartiklar, avgifter och uthyrningsartiklar.

Avgifter och uthyrningsartiklar definieras i GIT medan de fristående försäljningsartiklarna definieras i OSCAR.

Beroende på användningen kan samma typ av artikel vara antingen en avgift eller en artikel. Uthyrningsartiklar som bokas i tidbokningen är avgifter. Om man inte använder bokningsfunktionen för dessa artiklar kan de hanteras som fristående försäljningsartiklar.
Alla avgifter och artiklar skall hänföras till både en Artikeltyp och en Artikelgrupp.

Årsavgifter  

Alla medlemmar skall ju betala en eller flera avgifter för medlemskap och spelrättighet till banan. Man kan definiera olika typer av avgifter, som via en medlemskapstyp påföres medlemmen när man registrerar en medlemskapstyp på en ny medlem.

Innan man lägger upp avgifter i systemet måste man noga ha tänkt igenom avgiftsstrukturen, och bestämt de olika typer av avgifter som man tänker använda. Man skapar en grundavgift som man via avgiftsregler anpassar till olika medlemskapstyper och ålderskategorier.
Det är också med avgifterna (s.k. spelavgifter) man styr när medlemmen får spela fritt utan att betala greenfee.

Avgifter och medlemskapstyper hänvisar till varandra. Först skapar man medlemskapstyper, sedan lägger man upp avgifter som beror på medlemskapstypen, och till sist anger man för respektive medlemskapstyp vilka avgifter som automatiskt skall påföras vid registrering av en medlemskapstyp på en medlem.

Det finns flera typer av avgifter som beskrivs på nedanstående sidor.

Länkar

Varje år påför man nya årsavgifter på medlemmarna genom att tilldela avgifterna för nytt år. Läs mer om tilldelning av avgifter inför nytt år och fakturering av dessa tilldelade avgifter under rubriken Skapa fakturaunderlag, som återfinns under rubriken Fakturering.

Om klubben aktiverar funktionen för webbetalning och/eller autogiro, kan medlemmarna betala de flesta årsavgifter direkt via Min Golf utan att klubben behöver skicka ut en pappersfaktura. Även greenfee- och tävlingsavgifter kan betalas via Min Golf.

Läs mer på sidan Webbetalning på Min Golf »

Länkar

Medlemskapet i klubben skall också aktiveras för den tid årsavgiften gäller vanligtvis 1 år. Det är endast medlemmar med aktivt medlemskap som får tidningen Svensk Golf.

Länkar