Artikelgrupper

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikelgrupper användes för att koppla en avgift i GIT till konton i bokföringen, artikelgrupperna definieras antingen i Oscar eller i GIT.

När man definierar avgifter i GIT skall dessa kopplas till konton i bokföringen. Denna koppling sker med hjälp av artikelgrupper, med vilka man grupperar avgifterna och anger ev Moms.

Det finns två sätt att hantera artikelgrupper:

  1. Artikelgrupper skapas i OSCAR och synkroniseras över till GIT
  2. Artikelgrupper skapas och ändras direkt i GIT för de som inte använder OSCAR

Klubbar som använder OSCAR

Artikelgrupperna skapas i kassasystemet OSCAR och kopieras in till GIT därifrån. 
När man väljer artikelgrupp i avgiftsbilderna är det alltså den kontokoppling som finns i OSCAR som man anger på artikeln.

Vid övergången till OSCAR kopierar man över de befintliga artikelgrupperna i GIT till OSCAR som ett engångsjobb.

Länkar

Läs under rubriken Kassasystemet OSCAR » Backoffice hur man skapar nya artikelgrupper och under Kassasystemet OSCAR » Kassan hur man kopierar artikelgrupperna från/till GIT.

Man aktiverar OSCAR eller Artikelgruppshantering under menyvalet Ekonomi » Inställningar » Kassa, läs mer på sidan Kassa OSCAR - Inställning Kassa.

 

Klubbar som inte använder OSCAR

Om man inte aktiverar OSCAR måste man välja att aktivera alternativet "Aktivera hantering av Artikelgrupper i GIT" i stället.
När man skapar en ny organisationsenhet (OE) av typen Klubb eller Intresseorganisation, läggs det upp 5 st artikelgrupper som kan användas av de klubbar som inte använder OSCAR.

Nedanstående artikelgrupper (5 st) skapas som standard vid nyuppläggning av organisationsenhet.

 

Man knyter olika momssatser till olika artikelgrupper att användas av Golfklubbar och Intresseorganisationer som använder GIT utan koppling till Oscar.
När man aktiverar hantering av artikelgrupper i GIT, får man möjlighet att skapa egna artikelgrupper eller ändra de förinlagda artikelgrupperna.
När man väljer Admin » Artikel » Artikelgrupper... är dialgogrutan kompletterad med knapparna Egenskaper och Ny.


 

  

Med Egenskaper får man möjlighet att ändra namn eller momssats på en artikelgrupp.

Med Ny skapar man en helt ny Artikelgrupp med tillhörande momssats.

Artikelgruppsnumren måste vara unika. Man kan inte radera en artikelgrupp som används.