Betala avgifter på Min Golf

Senast uppdaterad:

Skriv ut
 

Steg ett i projektet Betala avgifter (ex. medlemsavgift och spelavgift) på Min Golf samt införa möjlighet för autogiro direkt i Min Golf. I steg ett färdigställer vi allt som behöver förberedas i GIT. Steg två avser Min Golf och vi räknar med att ha allt klart i Min Golf för release i februari 2014.


Nedan kan ni läsa om hur den tänkta processen ska fungera.

För golfklubben:
 1. Golfklubben (GK) lägger upp avgifter eller redigerar redan upplagda avgifter. GK har möjlighet att skriva en beskrivande text på avgiften som visas på Min Golf.
 2. GK tilldelar avgifter på person enligt ordinarie rutin i GIT. Detta görs på enskild person eller på utvalda grupper (Urval: medlemskapstyp, ålderskategori).
 3. GK gör e-postutskick(nuvarande ordinarie funktion i GIT) för att göra medlemmar (alla eller utvalda grupper) uppmärksammade på att nya avgifter finns upplagda och att det går att betala via Min Golf fram till ett visst datum som GK anger. 
 4. Medlemmar har nu till ett specificerat datum (som klubben meddelat i mailet) på sig att betala sina avgifter via Min Golf.
 5. När en avgift betalas på Min Golf markeras avgiften som betalmarkerad i GIT på Person och fliken Avgifter, Skåp resp. köavgifter.
 6. Medlemskapet aktiveras enligt GKs inställningar via fakturering (Menyval Ekonomi - Inställningar - Kassa).
 7. GK kan göra inställningen att få ett e-postmeddelande vid varje betalning, kopia på kundens kvitto (funktionen finns idag för webbetalning av starttid).
 8. Transaktionen skrivs ut på Rapporten Transaktionslistan enl. nuvarande modell.
 9. Vid en given tidpunkt skapar GK fakturaunderlag för alla obetalda resterande avgifter enligt ordinarie rutin i GIT (urval kan göras på enskild eller alla medlemmar, köande, företag, samt per medlemskapstyp, kötyp, företagstyper) för export till ekonomisystem. I ekonomisystemet skapas fakturor som skrivs ut och postas till kunden.

För spelaren:
 1. Får e-postmeddelande från sin golfklubb att nästkommande säsongs avgifter är publicerade på Min Golf
 2. Personen loggar in sig på Min Golf och väljer menyvalet Mina sidor - Mina avgifter.
 3. Betalning av avgifter sker. Det går endast att betala avgifter upplagda av en golfklubb (juridisk person) åt gången.
 4. Därefter går han vidare i samma process som idag finns för Webbetalning av starttid och förbokningsavgift och betalar med MasterCard eller Visakort.
  a. Kvitto visas på skärmen för utskrift vid betalningstillfället samt att tidigare i betalflödet kan Personen ange annan e-postadress dit kvitto skall e-postas.
 5. Eller så väljer kunden att markera autogiro och går vidare i den processen (se nedan)
 6. På sidan för Avgifter visas vilka avgifter som är betalmarkerade, datum för betalmarkering samt avgiftens giltighetstid.
 7. Alla betalade avgifter visas under rubriken Mina betalade avgifter. Det går att skriva ut sitt kvitto i efterhand. Ska gälla alla typer av betalningar även starttid och tävlingsanmälningsavgifter.

Process för autogiro


För klubben:
Beställning av autogiro:
 1. Klubben skriver avtal med Stamford och bank
 2. När hela den processen är klar hos Stamford skickas mail till GIT-supporten
 3. GIT-supporten loggar in i GIT på SGF-nivå och markerar att klubben har autogiro
 4. GIT-supporten meddelar klubbens kontaktperson att det är klart
 5. Klubben aktiverar autogiro i GIT och fyller i uppgifter om deras ”Villkor” för autogiro som ska visas för spelaren i Min Golf.

I övrigt administrerar klubben autogiro i Stamfords administrationssystem.
Klubben kan på Transaktionslista i GIT se alla avgifter som är betalmarkerade via autogiro.

För spelaren:

Spelaren är inloggad på Min Golf och har valt vilka avgifter som ska betalas och klickar på knappen för autogiro.

 1. Spelaren kommer till sida (på Min Golf) för att fylla i uppgifter om ansökan till autogiro.
 2. Spelaren klickar på Ansök, ansökan skickas då in i systemet hos Stamford.
 3. Spelaren kan gå in på sidan Mina medgivanden (på Min Golf) för att se status på sitt medgivande, där kan spelaren också skriva ut den medgivandeblankett som han måste lämna till golfklubben innan autogirot kan bli aktivt.
 4. På sidan Mina betalade avgifter kan spelaren se och ha tillgång till kvitton resp. sidan Mina medgivanden för alla betalningar som görs på Min Golf.

Om en spelare vill avsluta sitt autogiro görs det via kontakt med golfklubben eller spelarens bank.

 

Tänk på att:
När spelaren skickar in ansökan om autogiro via Min Golf så betalmarkeras spelarens avgift och medlemskapet aktiveras. Om inget medgivande ges från banken (av någon anledning) så måste klubben avaktivera betalmarkeringen och medlemskapet på spelaren i GIT.

 

På sidan Inställningar i GIT har vi samlat alla ändringar i GIT för inställningar och information om betalningar via Min Golf och autogiro. Läs mer på sidan Inställningar i GIT ».

 

Golfklubbens kostnad för autogiro:

Golfklubben betalar ca 180 kr/år inkl. moms per medlem (15 kr per transaktion) till Stamford, avgiften faktureras månadsvis. Ni väljer själva om ni tar betalt av era medlemmar för den här tjänsten.

 

För mer information om Stamford autogiroadministration (pdf) »

Intresseanmälan kan ni göra här, Stamford kommer att kontakta er »