Inställningar i GIT

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beskrivning av de inställningar som måste göras i GIT för att webbetalning av avgifter/autogiro via Min Golf skall fungera, samt vilken information som visas angående webbetalning/Autogiro.

Information på organisationsenheten

När klubben har ansökt och beviljats tillstånd till autogiro via Min Golf, uppdaterar SGF-supporten fliken klubbinformation med en kryssruta "Autogiro på Min Golf".

Kryssrutan är dimmad när man är inloggad på klubbnivå.

 

Denna information visas också på informationssidan för Webb och E-post som tas fram med kommandot Klubbinformation som ligger under menyvalet Webb och E-post i vänsterkanten.

 

Aktivera Autogiro på Min Golf

När SGF har aktiverat funktionen Autogiro på organisationsenheten aktiverar klubben själv funktionen och gör en beskrivning av funktionen för användarna.

Öppna dialogrutan Betalningar på webben med menykommando Boka » Inställningar » Klubb- o webbinfo ». 

            

Bocka i rutan Aktivera autogiro på Min Golf.

Skriv en information på max 256 tecken som beskriver klubbens autogirofunktion i rutan Information vid autogiro i fältet Autogiro på Min Golf.

 

Klubbens villkor för autogirofunktionen skall finnas på en webbsida på klubbens hemsida, fyll i länken till denna webbsida i fältet Klubbens villkor för autogiro finns på www-adressen

​Klicka Spara för att spara informationen.

Denna information visas också på sidan Klubbinformation för Min Golf och e-postutskick som tas fram med kommandot Klubb och webbinformation  i vänsterkanten.

 


 
 

Autogiroadministration

Administration av autogiroinformation och transaktioner sker via en separat hemsida hos Stamford.

Menykommandot för autogiroadministration finns under menyvalet Externa tjänster i vänsterkanten och även under Administration » Externa tjänster » Autogiroadministration ».

Logga in med det ID och lösenord som erhållits efter anmälan om Autogiro via Min Golf.

 

 

 

Markera en avgift för webbetalning/autogiro tillåten

För alla avgifter som man vill tillåta webbetalning eller autogiro för måste man bocka i rutan Webbetalning/autogiro tillåten och ange under vilket datumintervall som man skall kunna betala på webb eller autogiro.

Man kan också skriva in en egen beskrivning av artikeln som visas på Min Golf, fyll i beskrivningen i fältet Beskrivningsfält för Min Golf

 

.

Markering av betalda avgifter via Min Golf på personbilden

När medlemmen betalar en avgift via Min Golf sker automatiskt en aktivering av avgiften och betalinformationen visas i rutan Betald via Min Golf på flikarna Avgifter och Skåp.

Utskrift av transaktionslista

Vid urvalet av avgifter och betalande system när man skriver ut rapporten Transaktionslista har valrutan kompletterats med aktuella avgifter och betalande system.

  

Transaktionslistan har också kompletterats med summor per betalande system.