Greenfee 3-7-4

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En alternativ greenfeemodell kan användas, kallad 3-7-4 (3 säsonger - 7 dagar - 4 tidsperioder), där det är starttiden som i sig själv bestämmer grundpriset via inställningsparametrar med olika priser beroende på säsong/veckodag/klockslag. Avgiften kan också ställas in så att den gäller viss datum.

Traditionell avgiftsmodell finns kvar men man väljer vilken modell man vill tillämpa på klubben. Man kan återgå till traditionell avgiftsmodell om man inte blir nöjd med funktionerna i Greenfee 3-7-4.

Modellen 3-7-4 bygger på prissättningsparametrarna 3 säsonger (hög, mellan och låg), 7 veckodagar (måndag - söndag) och 4 tidsperioder per dag (morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll).

Det är alltså starttiden som i sig själv bestämmer grundpriset via inställningsparametrar med olika priser beroende på säsong/veckodag/klockslag.

Man skapar differentierade priser med hjälp av rabatter för klubbgrupper, medlemskapstyper och en juniorrabatt.

Om man vi ge rabatt till en viss grupp, medlemskapstyp eller klubbgrupp, där datumet för rabatten inte stämmer med den vanliga 3-7-4 inställningens säsong så kan man skapa en 3-7-4 artikel där artikelns spelrättigheten på banan bara gäller för en viss angiven datumintervall.

 

OBS

Sedan försommaren 2018 kan man nu använda ett tredje alternativ för Greenfee - sk Dynamisk Prissättning.

Dynamisk Prissättning är ett sätt att låta en fristående automatisk motor hjälpa till med prissättningen. Man anger riktpris för vad en greenfeetid - därefter låter man systemet själv, efter att ett antal parametrar är inställda, känna av om trolighet på efterfrågan motsvarar det priset. Om det troliga är att bokning på tiden görs normalt - står priset kvar, är det stor efterfrågan på tider just då höjs greenfee och om efterfrågan är låg kan priset justeras neråt.
Mer om dynamisk prissättning läser du här Dynamisk Prissättning.

Effektivt arbete med differentierad prissättning

Vi ser detta som ett steg mot att effektivt arbeta med differentierad prissättning. Den skapar framförallt möjligheten för golfanläggningen att få en jämnare beläggning och skapa värde både för medlemmar och gäster genom att erbjuda rätt pris, vid rätt tillfälle, till rätt målgrupp.
Innan du bestämmer dig för vad som ska styra priset på dina tider bör du tänka på att gästen/medlemmen ska kunna förstå skillnaden. De faktorer som styr priset måste innehålla värde som dina kundsegment är villiga att betala för, annars kommer de allra flesta att välja det billigare priset.

Använd beläggningsstatistiken i GIT för att ta fram mer information kring din nuvarande beläggning, för mer info se här »

Länkar

Den nya modellen beskrivs på tre sidor i hjälpen:

På starttidsschemat i Min Golf visas greenfeepriser enligt GF 3-7-4 för de klubbar som har aktiverat Greenfee 3-7-4.
För varje starttid visas det aktuella greenfeepriset, beroende på säsong, veckodag och klockslag.

 

Tips

Om klubben t.ex. har ett samarbete med en klubb/klubbgrupp som får ett lägre pris under en viss tid som INTE stämmer överens med säsongernas datum i den vanliga 3-7-4 så kommer här ett tips:

  • skapa en ny 3-7-4
  • låt den vara systemval (bocka EJ i Ej systemval)
  • ange i fliken Spelrättighet f.ro.m. och t.o.m. datum för vilken period denna 3-7-4 artikel skall gälla
  • lägg in de vanliga säsongspriserna för seniorer längst upp i Pris för hög-, mellan- och lågsäsong
  • välj ut den klubbgrupp/medlemskapstyp som är aktuell och ange rabatten för att få rätt pris i tabellen i Greenfeeresultat.
  • kontrollera så att den vanliga 3-7-4 artikeln INTE har någon särskild giltighetsdatum

Nu kommer GIT att välja den lägsta greenfee som finns som systemval och den aktuella klubben/klubbgruppen får avtalad greenfee under den tid just den 3-7-4 artikeln gäller.