Ange pris för greenfee 3-7-4

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man sätter priser för de olika intervallen för säsong, veckodag och klockslag.

Under artiklar finns en ny artikeltyp "Greenfee 3-7-4" som läggs upp som en ny artikel.  Man kan ha flera artiklar för olika bokande system eller med andra spelrättigheter.
Vill man ha varierande priser för olika bokande system, får man lägga in flera artiklar med greenfee 3-7-4 med olika inställningar på fliken bokande system.

 

 

Skapa en ny artikel med artikeltyp Greenfee 3-7-4. Bocka inte i rutan Aktiv på denna sida vid övergångstillfället, man aktiverar avgifterna under inställningar.

Fälten grundavgift och familjerabattgrundande är inaktiverade för greenfee 3-7-4.

 

 

Flikarna för att ange spelrättighet och bokande system är samma som tidigare, fliken Pris ersätter flikarna avgiftsregel och rabattregel.
fliken Pris anger man vilka priser som skall gälla försäsong/veckodag/klockslag. På fliken visas hur man har lagt in säsongerna samt vilka tidsperioder som klubben har skapat, läs hur dessa skapas på sidan Säsonger och tider ».

Klicka knappen Ange pris för att visa sidan med prisinformationen.

I denna bild anger man grundbelopp och alla olika varianter av rabatter som kan förekomma på klubben.

 

Bilden innehåller mycket information och många parametrar. Bilden är uppdelad i 4 delar.

1. Säsongspris för seniorer
Först anger man det högsta priset som ett grundpris per säsong (Hög, Mellan och Låg). OBS! Alla 3 fälten måste innehålla ett värde > 0 Kr.


Högst upp i bilden finns knappen Visa säsonger / klockslag där man kan se hur definitionen av säsonger och klockslagen dvs Morgon, Förmiddag, Eftermiddag och Kväll.
Läs mer på sidan Säsonger o tider ».

2. Veckoschema för reducering av pris
Här anger man rabatt i kr för varje veckodag för resp. säsong och klockslag (Morgon, Fm, Em, Kväll).
Dessutom kan en generell rabatt ges till juniorer som en %-sats av grundpriset.

 

 

 

3. Veckoschema för reducering med rabatt för vissa medlemskapstyper
På motsvarande sätt som de generella rabatterna anger man här olika rabatter som gäller för de olika klubbgrupper och medlemskapstyper som man har definierat.

Ett typiskt användningsområde är greenfeerabatter för klubbsamarbeten t.ex. Smålandsgreenfee, Trestadsgreenfee etc samt att ange priser för egna greenfeemedlemmar som betalar en lägre årsavgift och i gengäld betalar en avgift för varje rond.

Rabatterna kan dessutom varieras med avseende på olika ålderskategorier.

Vill man plocka bort en rabatt som är inlagd för en specifik Klubbgrupp eller Medlemskapstyp, då kan man klicka på Ta bort avgiftsregel. Då rensas de inlagda rabatterna och Klubbgruppen alternativt Medlemskapstyp blir inaktiverad. 


4. Resultattabell efter ifyllda rabatter
Då det finns så många varianter kan det vara svårt att överblicka alla konsekvenser av givna rabatter.

Därför visas längst ner i bilden en tabell över de olika greenfeebeloppen blir resultatet av alla rabattparameterar i bilden.
Markerar man en klubbgrupp eller medlemskapstyp i veckoschemat är det priserna för dessa som visas i greenfeeresultatet.

Genom att bocka i kryssrutan under tabellen visas greenfeeresultatet för juniorer.

 

Grupprutan Greenfeeresultat visar utfallet för varje säsong med färgmarkeringar och aktuell avgift i kronor. Färgmarkeringen skall inte blandas ihop med säsongerna utan visar tre nivåer röd, gul eller blå (67-100%, 34-66% samt 0-33%) av grundpriset. Till höger om färgmarkeringstexten visas det belopp som motsvarar resp %-tal, (det stämmer inte exakt på den gula markeringen, pga avrundning och beräkningssättet)

När man ändrar en eller flera rabatter måste man klicka knappen Uppdatera för att denna resultattabell skall avspegla de ändringar som man just gjort.

När man är klar med alla rabattvarianter klickar man Verkställ eller Spara för att spara gjorda ändringar.