Inställningar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man måste välja vilken greenfeemodell man vill använda, antingen traditionell greenfee eller greenfee enligt 3-7-4 metoden, man kan inte använda båda metoderna samtidigt.

Klubben måste välja om den ska använda att lägga upp greenfeeavgifter enligt den nya modellen Greenfee 3-7-4 eller den gamla modellen (även kallad traditionell avgiftsmodell).
Det görs under menyvalet Ekonomi » Inställningar » Avgiftsmodell » Välj avgiftsmodell ».

 

Avgiften aktiveras i två steg
1. Aktivera avgiften i bockrutan "Aktivera upplägg av Greenfee 3-7-4, och genom detta möjligheten att
skapa greenfee enligt den nya modellen
a. De gamla greenfeeavgifterna som är upplagda gäller tills vidare vid bokning men går ej att redigeras.
b. Det går inte att lägga upp nya greenfeeavgifter med den gamla modellen
c. Nya greenfeeavgifter som ska läggas upp kan endast läggas upp med Artikeltyp = "Greenfee 3-7-4"
(artikeltyp Greenfee inte tillgänglig).

2. När GIT-administratören är klar med sina inställningar och lagt upp avgifter och parameterinställning
för säsong och tidpunkt enligt den nya modellen går han in i detta fönster och
aktiverar Avgiftsmodell 3-7-4.
a. Alla redan bokade starttider med den gamla greenfeeavgiften behåller det gamla priset.
b. Alla nya bokningar från det att du aktiverat får greenfeeavgifter enligt den nya modellen.
c. Alla greenfeeavgifter som är upplagda sedan tidigare finns kvar men blir inaktiva. Det går att söka fram
dessa avgifter genom att söka avgifter och kryssa ur Endast aktiva så visas alla gamla avgifter.

GIT-administratören kan när som helst gå in och avaktivera Greenfee med 3-7-4 och istället aktivera de gamla avgifterna igen genom att markera alternativet Traditionell avgiftsmodell.

Om ändringar sker ta alltid för vana att söka fram alla GF-avgifter av den typen du valt ska vara aktiv och se till att alla avgifter är aktiverade på korrekt sätt.

Bra att veta

Funktionen Omräkning av pris när en bokning skickas till kassan kommer att vara olika beroende på om klubben använder gamla modellen för att lägga upp en greenfee eller nya modellen greenfee 3-7-4.
  • Om gamla modellen används kommer priset att räknas om när en bokning skickas till kassan
    = finns ett lägre pris som spelaren passar in i så får spelaren ett nytt pris.
  • Om klubben använder den nya modellen kommer pris aldrig att räknas om när den skickas till kassan. Erhållet pris gäller.

Länkar

Definitionen av säsong och tider samt prisinformationen beskrivs på separata sidor.