Säsong och tid

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man anger intervallerna för 3 säsonger och klockslag för 4 dagsintervall.

Innan man anger några priser för greenfee 3-7-4, skall man ange de veckor som klubben vill definiera som hög-, mellan- resp lågsäsong, samt vilka klockslag som definierar morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.

Välj menyvalet Ekonomi » inställningar » Avgiftsmodell » Säsonger ».

 

 

Säsonger

Säsonger visar veckor i innevarande månad och 12 månader framåt. Man kan välja mellan att visa veckonummer eller datum samt att välja att visa nästa 12-månadersperiod.

För att ändra markera en eller fler veckor (genom att hålla nere CTRL-knappen på tangentbordet) och därefter klicka på någon av knapparna Högsäsong, Mellansäsong eller Lågsäsong till höger.

Klockslag

Ange och redigera klockslag för respektive morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll. Måste vara unika, ett klockslag kan inte omfattas av ex. både morgon och förmiddag. Klicka Spara när du är klar.

Klubbadministratören kan redigera Säsong och Klockslag när som helst, då räknas alla framtida obokade starttider (slottar) om, ej starttider som redan är bokade (erhållet pris gäller).