Greenfee

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tidbokningen förutsätter att det finns greenfeeartiklar, varför man måste definiera minst en greenfeeavgift. Normalt räcker det med EN greenfeeartikel med olika avgiftsregler med vilka de olika avgifts-beloppen definieras.

OBS

Du öppnar artikelfönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Ny Avgift.
För att söka en befintlig artikel väljer du Ekonomi och därefter Sök Artikel/Avgift.
Vill du arbeta med dynamisk prissättning av Greenfee läs mer på sidan som hanterar Dynamisk prissättning

Om man har andra typer av greenfee än vanlig dagsgreenfee t.ex. veckogreenfee, x-dagars greenfee, greenfee för x antal ronder, måste man definiera olika greenfeeartiklar. Dessa kallas för Lös greenfee eller Förbetald greenfee, och säljes som separata artiklar, läs mer på sidan Lös (förbetald) greenfee ». 
Dessa artiklar kan också markeras med "Ej systemval", se nedan.

När en person bokar en tid, söker systemet alltid den lägsta greenfeeavgiften enligt reglerna, när det finns flera olika greenfeeavgifter, s.k. systemval.

Ej Systemval

Man kan nu markera att en greenfeeavgift inte skall väljas av systemet. Sätt en bock i rutan för "Ej systemval" för de greenfeeavgifter som inte skall väljas automatiskt vid bokningar. 
Greenfeeartiklar markerade med Ej systemval, visas inte heller som alternativ på Min Golf.

Ej systemval kan t.ex. användas för en speciell artikel för rabatterad greenfee, som kansliet kan välja manuellt vid speciella tillfällen, som t.ex. vid omfattande banarbeten eller "Spel med medlem" osv.

Skapa greenfeeavgift

Välj menykommando Ekonomi » Artikel/avgift » Ny avgift och följande fönster visas. Det är samma definitioner som behöver göras som för årsavgifter. Se Medlems- och spelavgifter.

Tänk på att

Man skall inte lägga in en avgiftsregel som ger de egna medlemmarna 0 kr i greenfee, detta styrs av spelavgiften.

 

Välj artikeltyp Greenfee och motsvarande artikelgrupp. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT och i OSCAR.
Bocka i rutan Ej systemval om artikeln inte skall ingå i det automatiska systemvalet.
I rutan Giltighetstid anges det tidsintervall som avgiften avser. Normalt gäller en greenfeeavgift 1 dag, men man kan också ha t.ex. veckogreenfee eller andra tidsintervall för en greenfee. Oftast gäller avgiften från betalningsdagen men andra varianter kan förekomma.

Beloppet i fältet grundavgift är det högsta greenfeebeloppet för den aktuella greenfeeartikeln, med avgiftsregler definierar man lägre avgifter för olika medlemskapstyper, åldrar, veckodagar, tider etc.

Det finns fyra underflikar med ytterligare parametrar för en greenfeeavgift.

 • Spelrättighet
 • Avgiftsregel
 • Rabattregel
 • Bokande system
   

Spelrättighet

Här definierar man bana och tidpunkt när greenfeeavgiften berättigar till spel. Man anger dagar och klockslag när avgiften berättigar till spel.
Man kan även ange en tidsperiod och ett visst antal ronder Periodmax, som greenfeeavgiften berättigar till spel.

Avgiftsregler

Man kan ha olika avgifter för olika dagar, medlemskapstyper, åldersgrupper eller klubbgrupper. Man kan bara ange avgiftsregler för lägre avgifter än grundbeloppet.

Man kan även skapa en s.k. förbokningsavgift, positiv eller negativ. Man kopplar inte denna direkt till en greenfeeavgift, utan man skapar en egen artikel av typen förbokningsavgift.
Läs mer på sidan Avgifter » förbokningsavgift ».

Exempel på en definition
av en avgiftsregel med klubbgrupp med reducerad greenfee för spelare från Värmlandsklubbar på vardagar.

Det är inte ovanligt med 15-20 olika avgiftsregler för greenfee.

 

Rabattregel

En vanlig form av greenfeerabatt, är att gäster till medlemmar kan få en extra rabatt på greenfeeavgiften. Denna typ av rabatt kan definieras under fliken rabattregel. Läs mer på sidan Administration » Avgifter » Greenfee » Rabattregel ».
Här kan även klubbgrupperna komma till användning, för att t.ex. rabattera greenfee för grannklubbar. Giltighetstiden sätts normalt till en dag från betalningsdagen, men det kan också förekomma veckogreenfee eller liknande.

Bokande system

 

Man kan begränsa en greenfeeavgift till vissa kanaler genom vilka bokning kan ske.

Bokningar kan ske från ett antal olika system, och man kan definiera olika avgifter beroende på vilket system som bokar avgiften.

Bocka för de system som får boka aktuell avgift under fliken Bokande system.
De system man har bockat för visas även direkt i startbilden för avgiften i rutan Giltig för bokande system.

I dagsläget finns följande bokande system upplagda:

- Citybreak (är en del av Turistsatsningen på golf.se och Visit Sweden)
- GIT 
- Golfboxterminal
- Golfturism (används inte av någon aktör ännu)
- Min Golf
- Min Golf Företag (är företags- och hotellbokningen)
- Min Golf mobil (en mobilapp som finns för iPhone och Android)
- Min Golf Skandinavien (är den sida som danska, finska och norska spelare använder när de bokar starttider via Min Golf)
- SGF Applikation (används ej längre)
-Terminal (Golfterminalen)
- Utlandsturism 
- Voiceprovider (röststyrningstjänst för att boka/avboka starttider) 

Avaktivera en avgift

Man kan inte ta bort en avgift som man har använt i GIT eller i OSCAR. Om man inte vill att avgiften längre skall kunna användas klickar man bort bocken i rutan Aktiv. Detta innebär att avgiften finns kvar men den kan inte användas i GIT eller i OSCAR. Man återaktiverar en avgift genom att bocka i rutan Aktiv igen.

Tänk på att

 • Minst en greenfeeartikel måste definieras.
 • Med avgiftsreglerna räcker det oftast med en enda greenfeeavgift.
 • Välj enkla beskrivande namn eftersom greenfeenamnen visas på webben i Min Golf.
 • Har man olika spelrättigheter eller olika konton beroende på bana, måste man skapa olika greenfeeavgifter.
 • Om man väljer att avgiften gäller 1 dag från betalningsdagen kan man inte betala greenfee i förskott, någon eller några dagar innan.
 • Om man skapar en ny medlemskategori eller ålderskategori, kan det hända att man behöver justera avgiftsreglerna för greenfee också.
 • Har man greenfeekuponger (=presentkort) måste man skapa separata artiklar.
 • Glöm inte att bocka för vilka bokande system som får eller inte skall få boka avgiften.