Lös (förbetald) greenfee

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En Lös förbetald greenfee kan användas när man erbjuder gäster olika greenfeepaket.

Exempel på greenfeepaket kan vara att betala för ett antal greenfeedagar vid ett och samma tillfälle t.ex. veckogreenfee, greenfee för x antal dagar eller greenfee för x antal ronder under en given tidsperiod.

Dessa typer av greenfeeartiklar måste definieras separat på samma sätt som den vanliga greenfeeartikeln för dagsgreenfee.

Man kan markera denna typ av greenfee som "Ej systemval", om man inte vill att dessa skall ingå i det automatiska valet av greenfee, utan bara kunna användas i kansliet.

 

Under giltighetstid anges den tidsrymd som greenfeen avser, man kan välja dagar, veckor, månader och år. Ange också när tidsrymden startar, fr o m betalningsdagen eller från ett givet datum.
Grundavgiften avser beloppet för hela den aktuella tidsrymden.

Med spelrättigheterna kan man t.ex. styra att greenfeeartikeln gäller ett visst antal ronder. Spelaren betalar i förskott för ett antal ronder, som automatiskt räknas ner vid tidbokningen. När max antal ronder har uppnåtts väljs greenfee enligt den normala greenfeeavgiften för enstaka ronder.

Man anger spelrätten för olika banor, veckodagar och tidpunkt.

Man skriver in aktuellt antal ronder i fältet periodmax, vilket är max tillåtna ronder under den angivna totala giltighetstiden.

 

Man "säljer" dessa greenfeeartiklar via kommandot Ekonomi » Lös greenfee om man använder Oscar som kassasystem, läs mer på sidan Kassa Oscar » Kassan » Försäljning » .

 

Om man inte använder Oscar måste man "sälja" dessa artiklar i samband med att man bokar tid i GIT-klienten.
I bokningsbilden väljer man greenfeeartikeln i fältet Eget val i stället för systemval i rutan Avgift. Fungerar bara vid bokning med Golf-ID.

Om man inte använder Oscar måste man "sälja" dessa artiklar i samband med att man bokar tid i GIT-klienten.
I bokningsbilden väljer man greenfeeartikeln  i fältet Eget val i stället för systemval i rutan Avgift. Fungerar bara vid bokning med Golf-ID.

Denna "försäljning" gör man lämpligen vid första tidbokningen med aktuellt greenfeepaket.

När en person med en förbetald greenfee därefter bokar tid som faller inom tidsramen för den förbetalda  greenfeeavgiften noteras automatiskt avgiften som betald. Samma avgiftsbelopp visas i bokningsfönstret men avgiften är betalmarkerad med ett B.

Om greenfeeavgiften gäller ett visst antal gånger (periodmax) inom en bestämd tidsperiod, avräknas varje bokning från angivet periodmax, och avgiften noteras automatiskt som betald tills antal ronder enligt periodmax är uppnått. 

Länkar

På sidan Klubbsamarbete med GF-artikel » finns ett exempel där man använder Lös greenfee för två varianter av klubbsamarbete mellan golfklubbar.