Rabattregel

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Som komplement till de vanliga avgiftsreglerna kan man även lägga in en rabattregel. Denna regel knyts till vem som bokar tiden och vem som är medspelare till bokaren.

En ny form av rabatt på greenfee har införts s.k. rabattregel vid definition av greenfeeavgifter.

Avsikten med en rabattregel är att ge möjlighet för klubben att ge rabatter till greenfeegäster som är inbjudna (och inbokade) av en medlem i klubben. Rabatten gäller endast när en medlem bokar in ett antal gäster.

Rabattregeln går att specificera till datumintervall, olika dagar och klockslag. Man måste specificera vad bokaren är för typ av medlem samt vad greenfeegästerna har för relation till klubben/bokaren. Man specificerar en rabattregel genom att klicka på fliken rabattregel och därefter fylla i villkoren för rabatten i dialogrutan, och klicka Spara.

 

 

 

I fältet Urval spelare specificerar man ålderskategori, medlemskapstyp, klubbgrupp eller kön, även SGF-status kan specificeras.
Först väljer man vilka som avses enligt listrutan, egna medlemmar och/eller gäster, klubbgrupp eller SGF-status.

Avsedd för att ge extra rabatt ovanpå avgiftsregler och rabatt för spel med medlem.

OBS

Rabatten ges efter eventuella avgiftsregler, som här gäller för spelaren den aktuella
dagen och tiden.

Exempel

Om en person ingår i en klubbgrupp (som med en avgiftsregel ges en lägre avgift) och ni har lagt upp en rabattregel med t.ex. Spel med medlem som också ger rabatt. Då kommer den personen att få recucering av avgiften två gånger om han/hon är "giltig" för både avgiftsregeln och rabattregeln.
För att undvika det problemet kan man istället göra så att man tar bort avgiftsregeln och istället lägger den som en rabattregel, som ger motsvarande reducering.
Systemet ger en person bara en rabatt, den som är mest förmånlig för spelaren.