Medlems- och spelavgift

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns två principiella typer av avgifter som styr medlemskap och rätt att spela på banan, det är Medlemsavgift respektive Spelavgift.

Meny

Du öppnar artikelfönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Ny Avgift.
För att söka en befintlig artikel väljer du Ekonomi och därefter Sök Artikel/avgift.
 

En Medlemsavgift ger bara ett medlemskap i golfklubben.
En Spelavgift däremot ger rätt att spela på egen bana utan att betala greenfee.
Dessa två avgifter tillsammans = Årsavgift.

Man kan också lägga in negativa avgifter, läs mer under rubriken Negativ avgift ».

En ny typ av spelavgift har införts, som ger möjlighet att skapa avgifter för ett begränsat antal ronder under en viss tidsperiod. Denna avgift har införts efter önskemål om att kunna skapa mer differentierade avgifter för olika typer av medlemskap, baserat på hur aktiv spelaren är, dvs hur många ronder man spelar under t.ex. ett år.
Läs mer på sidan Spelavgift begränsad ».

Andra avgifter

Många andra typer av avgifter kan registreras. Definitionen är densamma för årsavgifter, greenfee etc. Avgifter kan kopplas till medlemskapstyper eller tilldelas till medlemmar eller företag. Man kan naturligtvis lägga till enskilda avgifter till enskilda medlemmar/företag.

Exempel på avgifter

  • Städavgifter
  • Sponsoravgifter
  • Reklamavgifter
  • Företagsavgifter

Skapa ny avgift

Välj menykommando Ekonomi» Artikel/avgift » Ny avgift och nedanstånde fönster visas. 

 

De obligatoriska, markeras med en (*) efter fältnamnet.

Ge avgiften ett beskrivande Namn. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet. Välj en Artikeltyp (Medlemsavgift, Spelavgift eller Spelavgift utökad) denna påverkar underliggande dialogrutor.

Välj också en Artikelgrupp, den styr hur avgifterna bokförs i ekonomisystemet. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT och i OSCAR.

Skriv in en Beskrivande text till avgiften. Under Giltighetstid skall man ange hur länge som avgiften ger spelrätt respektive medlemskap. Antal är normalt 1 År. Sedan kan man välja ett Fast datum År-Månad-Dag eller ett dynamiskt datum det vill säga fr o m betalningsdagen. Normalt används ett fast datum, men skriv inget årtal.

Grundavgift är den maximala avgiften för medlemskapet, man skapar sedan avgiftsregler som sänker grundavgiften för vissa medlemmar t.ex. juniorer och distansmedlemmar etc. Familjerabattgrundande skall bockas i om man tillämpar familjefakturering, det vill säga, max belopp för en familj. Klicka på Skapa för att spara avgiften.
När man har skapat avgiften utökas fönstret med två flikar Spelrättighet respektive Avgiftsregel.

Tänk på att

Lämna årtalet blankt för att kunna tilldela nya avgifter nästa år!
Fyller man i ett år under årtal fungerar inte tilldelningen.

Avaktivera en avgift

Man kan inte ta bort en avgift som man har använt i GIT eller i OSCAR. Om man inte vill att avgiften längre skall kunna användas klickar man bort bocken i rutan Aktiv. Detta innebär att avgiften finns kvar men den kan inte användas i GIT eller i OSCAR. Man återaktiverar en avgift genom att bocka i rutan Aktiv igen.

Spelrättighet 

Till en avgift kopplar man spelrättigheter, som anger på vilken bana och vilka tider som man har rätt att spela utan att betala greenfee.
Man kopplar också på en eller flera avgiftsregler med vilka man skapar olika avgifter beroende på ålder, medlemskapstyp m.m.
När man har skapat de avgifter som hör ihop med medlemskapstypen skall man koppla ihop dessa avgifter med respektive medlemskapstyp.

Länkar

Läs under Spelrättigheter hur man definierar spelrätter till banorna.
Läs under Spelavgift begränsad hur man kan skapa spelrätter för ett visst antal ronder.
Läs under Avgiftsregler hur man skapar differentierade avgifter.
Läs under Medlemskapstyp hur du kopplar ihop medlemskapstyper med avgifter.