Avgiftsregler

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Under fliken Avgiftsregel definierar man en regel för varje typ av variant som ger en lägre avgift än grundavgiften.

Man kan klara de flesta varianter under förutsättning att de ger samma spelrätt. Man kan inte ange spelrätt för en avgiftsregel, bara för hela avgiften, det vill säga man har samma spelrätt för alla avgiftsregler.

 

Skapa avgiftsregel

Klicka på knappen Nytt för att skapa en ny regel eller knappen Egenskaper för att ändra på en befintlig regel efter du bockar för respektive avgiftsregel.

 

 

Fyll i ett beskrivande Namn (max 30 tecken). Beskrivningen har dock ingen begränsning i antal tecken. Man kan ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera avgiftsregeln. Urvalet definierar den delgrupp av personer som omfattas av denna avgiftsregel. Du anger urvalet på samma sätt som vid urval för reservationer.
Se även Reservationer.

I fältet Ny avgift anger du den lägre avgift som gäller för aktuellt urval.

Fälten Period, Inträffar och Daglig frekvens är inte aktuella för en spelavgift varför de är nedtonade. Spelavgift definieras av Artikeltypen = Spelavgift.
Läs Schemabeskrivningen i nerkanten som en kontroll på att du har gjort rätt i urvalet. Klicka på Spara för att spara avgiftsregeln, man kan också ta bort en regel med knappen Radera avgiftsregel.

Tänk på att

  • Man kan bara ange en lägre avgift än grundavgiften.
  • Man kan skapa ett stort antal avgiftsregler med hjälp av ålderskategori och medlemskapstyp.
  • En avgiftsregel kan inte styra om avgift är familjerabattgrundande.
  • Om man skapar nya medlemskapstyper eller ålderskategorier, måste man kontrollera om några avgiftsregler behöver kompletteras eller justeras.