Spelrättigheter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När man skapar en spelavgift skall man ange när (vilka dagar) och var (vilken bana) spelavgiften berättigar till spel, s.k. spelrättighet.

Under fliken Spelrättighet anger man vilka banor och dagar man får spela utan att betala greenfee för den avgift som man definierar. En medlemsavgift t.ex. passiv medlem, ger ju normalt ingen spelrätt till banan.

Man kan även skapa spelavgifter som förutom banor och dagar även begränsar hur många ronder man får spela under viss period. Denna möjlighet har införts för att ge ytterligare möjligheter att skapa olika typer av spelavgifter, där priset kan sättas för att gälla ett visst antal ronder under t.ex. ett år. GIT håller reda på totalt antal ronder och räknar ner antalet ronder för varje bokning.
Läs mer på sidan Spelavgift begränsad ».

Skapa spelrättighet

Klicka på knappen Nytt för att lägga upp en spelrättighet, eller klicka på knappen Egenskaper för att ändra en befintlig spelrättighet efter att ha markerat den i rutan i vänsterkanten.


 

 

Har man flera banor kan man markera båda om avgiften ger samma spelrättighet, det vill säga, dagar och klockslag, i annat fall skapar man två rättigheter en för respektive bana.
Bocka för de dagar som avgiften ger spelrättighet (utan greenfee) i fältet Giltig. Även klockslag Fr. o. m. kl. respektive T. o. m. kl. kan styras för en spelrättighet.

Om man väljer Artikeltyp = Spelrätt begränsad" kan man ange ett antal ronder (Periodmax) som ger fritt spel. Man kan även begränsa antalet ronder för månad, vecka, dag och helger. Avräkning av antal ronder sker vid varje bokning. Läs mer på sidan Spelavgift begränsad ».

Om man väljer Artikeltyp = "Spelrätt utökad" kan man skapa spelrätter för företag. Det är en speciell artikel (ingen årsavgift) som man anger, och som ger rätt till det antal ronder enligt antalen i fältet Max utnyttjande. Man anger maxantal ronder per period enligt fr.o.m. – t.o.m., månad, vecka och dag. Alternativt max en starttid per dag för en företagsspelrätt.

Tryck Spara för att spara spelrättigheten.
Man kan också radera en spelrättighet med knappen Radera spelrättighet.

Tänk på att

En avgift av typen medlemsavgift kan inte kopplas till en spelrättighet (t.ex. passiva).