Negativ avgift

Senast uppdaterad:

Skriv ut

På avgiftstypen Övriga avgifter kan man registrera en negativ avgift, som minskar totalbeloppet på en faktura.

Meny

Du öppnar artikelfönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Ny Avgift.
För att söka en befintlig artikel väljer du Ekonomi och därefter Sök Artikel/avgift.
 

Man kan registrera en negativ avgift, dvs en avgift som minskar totalbeloppet på en faktura. Man skapar avgiften/artikeln på vanligt sätt, men man sätter ett negativt belopp.

 

 

Man måste skapa avgiftsregler som täcker alla personer t.ex. alla åldergrupper eller alla medlemskapstyper, och den negativa avgiften kan inte vara familjerabattgrundande. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT och i OSCAR.

Man kan bara registrera negativa belopp på avgiftstypen Övriga Avgifter.

För att belysa användningsområdet för negativa avgifter beskrivs här några exempel när man kan utnyttja funktionen negativ avgift.

 1. Det är vanligt förekommande att personer som begär inträde i en klubb på hösten, får en lägre årsavgift det året. Man kan då skapa en negativ avgift enligt bilden ovan.
  När man skapar en ny medlem läggs den normala årsavgiften in automatiskt t.ex. 3000 kr. Man lägger till denna negativa avgift på medlemmen (-2000 kr för senior och - 1000 kr för junior).
  Exempel på faktura:
  -Årsavgift fullvärdig medlem 3.000 kr
  - Rabatt årsavgift Höstinträde -2.000 kr
  Att betala 1.000 kr
 2. I ett annat exempel så väljer man att gå från lån till spelrätter, man kan få en eller två spelrätter för sitt lån. Om man väljer en (1) spelrätt så kan man få ut resten med en rabatterad spelavgift under 5 år. 7500/5=1500:-/år Dessa medlemmar är placerade i egen medlemskapstyp.
  Exempel på faktura:
  Spelavgift: 3.000:-
  Återbetalning lån: -1.500:-
  Att betala: 1.500:-
  Spelavgift på eget konto, Återbetalning lån på konto för lånen.
 3. Ett tredje exempel är en klubb som har dålig likviditet. Man uppmanar de medlemmar som har möjlighet att sätta in en extra inbetalning på 2000:- i oktober, och för detta får de någon uppmuntran i form av greenfee biljetter, rangekort eller dylikt.
  De får sedan en rabatt på fakturan i februari på 2000:-
  Exempel på faktura:
  Spelavgift 3.000:-
  Avgår inbetalt förskott: -2.000:-
  Att betala 1.000:-