Sök artikel

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Då det finns många olika avgifter och artiklar i GIT, används denna funktion för att söka efter olika avgifter och begränsa urvalet på olika sätt.

Meny

För att söka en befintlig artikel väljer du Ekonomi och därefter Sök Artikel/avgift.
 
När man skall underhålla och uppdatera artiklar och avgifter måste man söka fram dem i systemet.

Man aktiverar sökfunktionen med menykommando Ekonomi » Artikel/avgift » Sök artikel/avgift » för att söka fram alla typer av artiklar/avgifter, och för att med knappen Egenskaper ändra på definitionen av respektive artikel/avgift som man först markerar med ett klick i rutan till vänster om artikelnamnet.

 

Man kan begränsa sökningen till Avgifter, Uthyrningsartiklar eller Alla typer med valknapparna uppe till vänster.
Avgifter kan vara aktiva eller inaktiva, normalt bockar man i rutan Endast aktiva för att bara aktiva artiklar skall visas i träfflistan. En aktiv avgift innebär att den kan användas i GIT och i OSCAR.
I listan ser man om en avgift/artikel är aktiv eller inte i kolumnen Aktiv.
Under Artikeltyp kan man välja en viss typ för att ytterligare begränsa sökningen. Man kan också välja en viss Artikelgrupp (=varugrupp) eller ett specifikt Artikelnummer.

Enklast är dock att använda artikelnamnet och bara skiva en asterisk (*) för att visa alla artiklar, de är trots allt inte så många. Ev. kan man skriva första bokstaven i artikelnamnet följt av en asterisk om man vet namnet på den artikel man söker. Man startar sökningen med knappen Sök.

Tänk på att

  • Du kan alltid klicka i rubriknamnet på en lista på skärmen för att sortera listan på det fältet.
  • Siffran som står längst ner till vänster anger hur många artiklar som har sökts fram.
  • Om det finns snedställda streck längst ner i högra hörnet kan du ta tag där och dra ut fönstret.