Uthyrningsartiklar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I tidbokningen finns möjlighet att boka resurser som t.ex. golfbilar, uthyrningsstugor, husvagnsplatser.

Meny

Du öppnar artikelfönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Ny Avgift.
För att söka en befintlig artikel väljer du Ekonomi och därefter Sök Artikel/avgift.
 
De olika uthyrningsobjekten bokas i en kalender, så att man har kontroll över lediga resurser. Denna typ av artiklar kallas uthyrningsartiklar och registreras i GIT.

Tänk på att

Har man flera bilar eller stugor, måste man lägga upp en urhyrningsartikel för varje bil, stuga etc.

Skapa uthyrningsartikel

Välj menykommando Ekonomi » Artikel/avgift » Ny uthyrningsartikel och följande fönster visas. Uthyrningsartiklar har några andra uppgifter som man kan registrera t.ex. avsedd För antal personer, Rek tid, Grundpris och Bokningsavgift.

 

 

Välj aktuell artikeltyp och motsvarande artikelgrupp. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT och i OSCAR.
Enheten för Rekommenderad tid kan väljas mellan Dag, Timme eller Minut. Grundpriset kan anges per Timme, Dag eller Styck. Eventuell Bokningsavgift kan också markeras som depositionsavgift. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet.

I rutan Bokningsinformation, kan man ange text som sedan visas i Min Golf samt i bokningsmail. Här kan det vara bra att t.ex. skriva bokningsvillkor för sina uthyrningsartiklar.


När man skapat en uthyrningsartikel visas tre underflikar med information.

  • Reservationer
  • Avgiftsregler
  • Noteringar

Reservationer är samma rutin som för reservationer för banan och avgiftsreglerna är samma som för alla andra avgifter. Förväxla inte reservationer med bokningar av artikeln.

Man kan skriva en notering till uthyrningsartikeln. Man kan även markera rutan Synlig externt om man vill tillåta att texten även visas på annan kanal t.ex. på Internet.

Det finns även reservations- och avgiftsregler för uthyrningsartiklarna. Definitionerna av avgiftsregler och reservationer är likadana oavsett vilka objekt det gäller, se greenfee eller medlemsavgifter.

Skapa möjlighet till att boka en uthyrningsartikel via Min Golf på webben.

(Nyhet i release 2016-02-24)
Uthyrningsartiklar av typen golfbilar kan nu bokas via webben. När man lägger upp en artikel skapar man också tillgänglighet för bokning via webben. 

När man bockar i rutan Tillgänglig på webb visas en ny flik,Tillgänglig, där man anger när bokning skall vara möjlig.

Man kan också boka en golfbil ett extra antal minuter före och/eller efter bokningen. T.ex att man vill ha tillgång till bilen 30 minuter innan bokad starttid. Fälten Före och Efter visas när man bockar i rutan för Boka antal extra minuter.

OBS! När man anger tillgänglig på webb, måste fältet rekommenderad tid fyllas i med beräknat antal timmar eller minuter.

 

Via knappen Nytt på fliken Tillgänglig skapar man en regel för när aktuell artikel skall vara bokningsbar på webben. Via knappen Egenskaper kan man ändra innehållet för en skapad regel för tillgänglighet.

I dialogrutan Tillgänglighet anger man ett namn och en beskrivning på regeln, samt under vilken period och vilka dagar och tidsintervall som bokning via webben skall tillåtas.


 

Avaktivera en avgift

Man kan inte ta bort en avgift som man har använt i GIT eller i OSCAR. Om man inte vill att avgiften längre skall kunna användas klickar man bort bocken i rutan Aktiv. Detta innebär att avgiften finns kvar men den kan inte användas i GIT eller i OSCAR. Man återaktiverar en avgift genom att bocka i rutan Aktiv igen.

Tänk på att

  • Uthyrningsartiklar kan bokas via Min Golf i samband med att golfaren bokar sin starttid.
  • Uthyrningsartiklar kan bokas via Artikelschemat av administratör i GIT.
  • Uthyrningsartiklar kan bokas via en befintlig starttid i starttidsschemat av administratör i GIT.