Uppdrag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören skapar ett uppdrag. Aktören söker fram deltagaren antingen med Golf-ID eller Namn och kopplar sedan uppdrag till personen.

Meny

Du öppnar fönstret Nytt uppdrag genom att i menyn Administration välja Uppdrag och sedan klicka på Nytt uppdrag eller Sök uppdrag. 

Skapa uppdrag

Välj menykommando Administration » Uppdrag » Nytt uppdrag.. eller klicka på Nytt när du sökt fram uppdrag.

 

Skriv in uppdragets Namn och en Beskrivning av uppdraget. Man kan också ange ett Tidsintervall när uppdraget skall gälla med fälten Fr.o.m. och T.o.m. Gör tidsintervallet mycket långt när det gäller uppdrag för den löpande handläggningen av funktioner i GIT.
Uppdraget skall kategoriseras med en uppdragstyp, så markera en uppdragstyp och tryck Välj. Det markerade uppdragstypen skrivs automatiskt i fältet Vald uppdragstyp.

Deltagare kan väljas redan nu genom att klicka på Redigera och söka fram de personer som skall ingå i uppdraget.

 

Man måste söka fram deltagaren antingen med Golf-ID eller med Namn, klicka på Sök för att visa sökresultatet i bläddringsfältet till höger. På detta sätt behöver inte en person vara medlem i den egna golfklubben, man kan alltså ge en extern person behörighet till utvalda funktioner.

För att koppla personer till uppdragstyper med sina roller skapar man ett uppdrag. Ett uppdrag är jämförbart med ett "projekt" som existerar en viss tid och har ett antal deltagare knutet till sig.
En funktionär eller administratör i klubben kan kopplas till ett eller flera uppdrag.

Exempel

För att enkelt sammanställa resultaten från en Oktobertour som spelas i hela Örebro Golfdistrikt, lägger alla medverkande klubbar in en och samma person som behörig att ta ut resultatlistor från respektive klubb.

Markera aktuell person i sökresultatet och tryck Välj för att flytta ner medlemmen till fältet Uppdragsmedlemmar. I det högra fältet väljer du en eller flera av de roller som är kopplade till vald uppdragstyp i föregående bild. En viss person kanske bara skall ha rättigheter i en viss roll. Tryck OK för att spara uppdragsmedlemmarna på uppdraget.
Du kan radera en uppdragsmedlem från uppdraget med knappen Ta bort.

Koppla uppdrag till person

Man kan också knyta ett uppdrag till en medlem direkt i GIT:s medlemsregister via fliken Uppdrag.
Detta beskrivs på sidan Medlemshantering » Uppdrag ».

För att kunna logga in i GIT måste man först skapa ett inloggningskonto för den personen, se sidan Skapa inloggningskonto »

Tänk på att

  • Du kan koppla personer till ett uppdrag via medlemsregistret i GIT eller via denna funktion.
  • Ett uppdrag är tidsbegränsat. Om en person inte kan logga in kanske tiden för uppdraget är passerad.
  • Du kan knyta personer till uppdrag direkt i GIT.
  • Man kan lägga in personer i personregistret utan att de blir medlem i klubben, och tilldela dem rättigheter i systemet t.ex. administratörer som inte är golfmedlemmar. Man behöver inte koppla dessa som medlemmar i klubben.
  • Använd inte ”fiktiva” medlemmar utan lägg i så fall in personer utan medlemskap.
  • För att en person skall kunna ”logga in” efter han har fått behörighet måste man skapa konto i GIT