Skapa inloggningskonto

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören skapar ett inloggningskonto (användarkonto) som skapas i GIT:s medlemsregister. Under fliken Uppdrag skapas användarkontot.

Meny

 Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person eller trycka CTRL+F, och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

För att en funktionär skall kunna börja använda GIT måste personen ha en behörighet samt ett inloggningskonto. Inloggningskontot skapas i GIT:s medlemsregister.
Sök fram medlemmen i GIT. Under fliken Uppdrag skall man lägga till ett uppdrag som ger personen rättigheter till vissa funktioner.

 

Tryck på knappen Lägg till för att lägga till ett uppdrag om det inte redan finns. Uppläggning av nytt uppdrag beskrivs på sidan Behörighet och rättigheter » Uppdrag ».

OBS

Personen måste ha en E-postadress för att ta emot lösenordet som skickas till den primära E-postadressen i GIT.

Klicka på Skapa konto för att skapa inloggningskontot och då skickas lösenordet till E-postadressen. (Avsändare noreply)

OBS

Knappen visas inte för de personer som redan har ett konto.

Man kan själv byta lösenord via kommando Arkiv » Ändra lösenord. Man skriver in sitt gamla lösenord och det nya två gånger. Man får en bekräftelse och lösenordet är bytt.
Försöker man logga in med felaktigt lösenord mer än 5 ggr låses kontot.
För att låsa upp kontot klickar man knappen Glömt lösenord i inloggningsrutan, varvid ett nytt lösenord skickas till den primära E-postadressen i GIT:s medlemsregister, samtidigt som kontot låses upp.