Rättigheter tävlingsadministratör

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättigheter som en tävlingsledare bör/kan ha presenterat i en tabell.

Följande rättigheter kan vara ett förslag på vad en tävlingsledare och en tävlingsadministratör/funktionär behöver ha i GIT för att kunna logga in och även sköta GIT Tävling.

 

Funktion Tävlingsledare/ordf TK GIT + GIT Tävling Tävlingsadministratör GIT Tävling

Administrera

HCP

 

*Tävlingsrapporter

-

Läsa

Person (annars kan man inte läsa HCP-historik om det skulle behövas, denna är helt valfri)

-

 

HCP

-

 

*Tävlingsrapporter

-

Skapa

Tävling/arrangemang

Tävling/arrangemang

Ta bort

Tävling/arrangemang

Tävling/arrangemang

Uppdatera

Hål, slinga och bana (Möjlighet att göra ett startförbud från GIT Tävling)

-

 

Tävling/arrangemang

 Tävling/arrangemang

* Rättighet ger tillgång till Tävlingsrapporterna som finns i GIT, dessa rapporter visar enbart resultat från tävlingar som är ursprungligen upplagda via GIT. 

Fr o m mitten av maj 2018 finns det möjlighet att sätta olika slags begränsningar på vad en person som har tillgång till GIT Tävling, kan göra i tävlingsmodulen. Mer info om hur behörigheterna administreras kommer, då utveckling pågår. 

 

Tänk på att

Det är klubbens egna ansvar att se till att person med möjlighet till inloggning i systemet kan utföra vad denne behöver.