Hål - slinga - bana

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Varje bana på klubben måste definieras med stort antal parametrar. En bana definieras av ett antal hål som grupperas i en eller flera slingor som i sin tur bildar en bana. Till varje bana kopplar man sedan ett antal parametrar som styr hur och när tidbokning sker och vem som får boka och vilka som får spela m.m.

När man har uppdaterat organisationsenheten för klubben är det dags att lägga upp banan, en eller flera, och dess parametrar. Uppgifterna om banan är fundamental för en klubb och styr funktioner som handicap, tidbokning, tävling etc. Se till att du är inloggad på organisationsenheten för golfklubben.

En bana består av en eller flera slingor som i sin tur består av ett antal golfhål. Man måste skapa dessa byggstenar i rätt ordning. Alla kommandon för hål, slinga och bana ligger under menyalternativet
Administration » Inställningar golfbana eller under menykommandot Register » Administration.

En anläggning med 27 hål har normalt 3 slingor som man kombinerar till 3 olika 18-hålsbanor, som man växlar mellan.

Länkar

Skapa först de olika hålen: Hål »
Placera sedan in hålen i en eller flera slingor: Slinga »
Sist läggs slingorna in i en eller flera banor: Bana »