Bana

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En bana definieras av en eller flera slingor. Dessutom kan man ange ett stort antal parametrar som styr tidbokningen.

Meny

Du öppnar fönstret med menykommando Administration » Inställningar golfbana eller genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Bana. 
 

När alla slingor har skapats skall man skapa banor av slingorna. Banan används för att boka starttider och för tävling. En bana har många egenskaper knutet till sig.
Flera slingor på en bana används när man t.ex. har tre niohålsslingor och använder dem olika veckor för en 18-hålsbana. Exempel: Ena veckan används blå/gul slinga, andra veckan gul/röd slinga och tredje veckan används röd/blå slinga. 

Öppna dialogrutan Banor, där visas alla upplagda banor med Namn, Visa på webb och en kort Beskrivning. Skapa ny bana med knappen Nytt eller visa egenskaperna för en befintlig bana med knappen Egenskaper.

En bana måste ha ett Namn, Beskrivning och en eller flera Slingor. Beskrivningen och många andra uppgifter visas på flera ställen, så tänk på att fylla i alla fält så noggrant som möjligt.
Informationen under i fältet Bokningsinformation för Min Golf visas på Min Golf när man bokar en tid på denna bana. T.ex information om bokningsbara tider och speciella bokningsregler.

Man lägger till slingor med knappen Ny rad och väljer slinga samt start- och slutdatum. På detta sätt kan man automatiskt byta slingor på en bana. Har man alltid samma slinga tar man bort bocken för respektive datumfält.

OBS

Kom ihåg att sätta en bock i rutan Banan visas på Golf.se, Min golf, Golfterminal m.fl., annars visas inte banan på Golfguiden.
Man kan ange samma startdatum och slutdatum för en slinga, detta innebär att man kan definiera olika gällande slingor dag för dag t.ex. för en bana med 27 hål.

Man kan nu markera att en bana är en 9-hålsbana. När denna kryssruta är markerad kommer det vid bokning på denna bana via Min Golf visas ett meddelande att banan är en 9-hålsbana och att eventuellt ytterligare bokning av starttid behövs om spelaren vill spela 18 hål.

 

Hur banor och öppna greener visas

 

Antal samtidiga bokningar

Man kan styra maximalt antal samtidiga bokningar som en spelare kan ha på banan. 

Med hänsyn till hur många dagar i förväg man kan boka tider, anger man max antal bokningar som en och samma spelare får ha Totalt och dessutom fördelat på vardag och helger. Detta kontrolleras automatiskt vid tidbokningen.
Man kan också begränsa antalet bokningar per dag för en person.
Tävlingsanmälan räknas inte som en bokning i detta avseende.

Man kan ange olika max antal bokningar för gäster och medlemmar. För medlemmarna kan man dessutom ange olika antal bokningar för varje medlemskapstyp.

Det finns nu två typer av begränsningar Alla spelare resp Fördelat på medlemmar och gäster.

Man väljer om man vill ha samma begränsning för alla spelare eller differentierade begränsningar. Man kan inte använda båda typerna samtidigt. När man skrivit in en siffra i ena typen dimmas fältet för den andra typen av begränsningar ut.

Vill man byta från den ena typen till den andra, måste man först radera alla siffror i det fältet som används.

Om man använder differentierade max antal bokningar skall man fylla i gällande maxantal för samtliga medlemskapstyper alternativt använda raden för Alla medlemskapstyper.

 

Tänk på att

 • En bana kan ha en eller flera slingor.
 • Man måste bocka för Visa på webb för att kunna boka på Internet
 • Man måste ha minst en aktiv bana markerad som Visa på webb för att man skall kunna skapa en tävling.
 • Beskrivningen visas på Golfguiden.
 • Bokningsinformationen visas på Min Golf vid tidbokningen.
 • Man kan styra antal samtidiga bokningar för en person.
 • Har man ändrat i en underflik måste man Spara i banans dialogruta också.
 • Verkställ sparar ändringarna och ligger kvar i samma läge, medan Spara sparar ändringarna och stänger dialogrutan. (Detta gäller generellt i GIT)
 • De starttidsintervall som du skapar här, eventuellt påverkar de starttidsintervall du skapar vid en tävling.

Sex underflikar med information om banan

Till en bana knyter man olika typer av restriktioner och regler för tidbokning lokalt eller via Internet.
I starttidsreglerna ingår starttidsintervall, regler för vem som får spela och när de får spela, regler för när man får boka, handicapregler samt regler för när man tillåter bokning över Internet och Golfterminal s.k. bokande system. Dessutom finns det starttidsförbud och reservationer samt en upplysningsfunktion.

Länkar

Tänk på att

 • Informationen för respektive flik kan sorteras genom att klicka i rubriknamnet för ett fält.
 • Man kan ändra bredden på kolumnerna genom att dra i strecket mellan kolumnerna.