HCP-regel

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En HCP-regel används för att begränsa tidsbokning beroende på spelarnas HCP.

Meny

Du öppnar fönstret med menykommando Administration » Inställningar golfbana eller genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Bana.
När du har öppnat fönstret Bana klickar du på flikhuvudet HCP-regel.
 

Man kan begränsa tidbokningen beroende på spelarnas HCP. En HCP-regel kan definieras för olika grupper av personer samt vissa tider samt olika för män och kvinnor.

 

 

Skapa HCP-regel

Aktivera fliken HCP-regel och klicka på knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra en befintlig regel.

 

 

Skriv Namn på HCP-regeln. Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera regeln. Förklara meningen med HCP-regeln i fältet Beskrivning. Ange Max Exakt HCP för Män respektive Kvinnor.

I Urvalsfältet väljer man vilka personer som skall omfattas av reservationen, se beskrivning av urval under reservation för mer detaljer. I fältet Period anger du Start- och slutdatum för reservationen, om det gäller tills vidare sätt en bock i rutan Inget slutdatum.
Ange Frekvens eller veckodagar när HCP-regeln inträffar.
I fältet daglig frekvens anger du klockslag fr.o.m och t.o.m. när HCP-regeln skall gälla.

Klicka på OK för att spara, och man måste även klicka på Spara i banans dialogruta.
HCP-regeln kan raderas med knappen Radera HCP-regel.

Vid bokning i receptionen får man en varning att spelaren har högre HCP än tillåtet, men man kan gå förbi varningen och boka ändå. Via Internet och Golfterminal kan man dock inte gå förbi en HCP -regel.

 

Tänk på att

  • Du anger herrars handicap för sig och damers för sig.
  • Du kan välja ålderskategori och medlemskapstyp för en HCP-regel, dock ej klubbgrupp.
  • HCP-regel för greenfeegäster definieras med urvalet ”Alla exkl egna medlemmar”.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.