Reservation

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Med en reservation reserverar man vissa tider under ett visst tidsintervall för olika grupperingar av spelare. Man kan också begränsa bokning genom att skapa en reservation för en viss medlemskapstyp som inte tilldelas till några personer.

Meny

Du öppnar fönstret med menykommando Administration » Inställningar golfbana eller genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Bana.
När du har öppnat fönstret Bana klickar du på flikhuvudet Reservation.
 
Fr.o.m. 2011 har hela reservationsfunktionen gjorts om, man kan säga att den fungerar tvärtemot vad den gjorde tidigare. Numera reserverar man vissa tider för olika grupper.

OBS

Skapar man ingen reservation är alla tider bokningsbara för alla personer hur långt i förväg som helst!

Om man inte skapar någon reservation är alla tider bokningsbara för alla personer (medlemmar och gäster) via de bokande system som man har markerat under fliken bokande system. Alla tider blir tillängliga för bokning hur långt i förväg som helst, dvs så långt det finns upplagda starttidsintervall.

Om man vill begränsa hur långt i förväg man får boka tider, måste man skapa en "reservation" för en grupp som inte har någon spelrättighet på banan. Detta kan man t.ex. åstadkomma via en reservation för en speciell medlemsskapstyp som inte någon person kopplas till, läs mer på exempelsidorna.

Tips

För att ytterligare förklara olika varianter av reservationer, finns det ett stort antal exempel på olika upplägg under Tips & Exempel.
Läs mer på sidan Tips & Exempel » Omläggning av reservationsregler 2011 ».

En reservation skapar möjlighet för vissa grupper att boka olika tider i förväg. Man kan också reservera vissa tider eller dagar för t.ex. damdagar, seniordagar etc.
T.ex. ange hur långt i förväg medlemmar och/eller gäster får boka tider.

 

Skapa Reservation

Aktivera fliken Reservation och klicka på knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra en befintlig reservation.

 

Skriv Namn på reservationen. Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera reservationen. Förklara meningen med reservationen i fältet Beskrivning.
Sätt en bock i fältet Aktiv i Färgkodsfältet om du vill att de reserverade tiderna skall visas i med en färg.

I Fältet Bokningsfönster anger man hur under vilken tidsperiod man ger möjlighet att boka tider mot reservationen. Se nedan.
I Urvalsfältet väljer man vilka personer som skall omfattas av reservationen, se nedan.
I fältet Period anger du Start- och slutdatum för reservationen, om det gäller tills vidare sätt en bock i rutan Inget slutdatum. Ange Frekvens eller veckodagar när reservationen inträffar.

I fältet daglig frekvens anger du klockslag fr.o.m och t.o.m. samt vilka starttider reservationen omfattar.
Tryck OK för att spara, och man måste även klicka på Spara i banans dialogruta.
Reservationen kan raderas med knappen Radera reservation.

Färg på reservationer

För att de olika reservationerna t.ex. dropin-tider eller företagsreservationer etc skall synas bättre i tidbokningsschemat, kan man nu markera resp reservation med en egen färg.
Välj färg genom att klicka på knappen med punkter .... till vänster om färgfältet och markera önskad färg.
För att färgen skall visas måste man även bocka i rutan Aktiv.

 

Bokningsfönster

Bokningsfönstret används för att ange när i tiden före en starttid som den reserveras för olika grupper av personer.
T.ex. om det står 2 och 07:00 i fältet Dagar i förväg (Fr o m) och Tid kan man boka en söndagstid tidigast fredag kl 07.00.

 

Om det står 1 och 12.00 i fältet Dagar i förväg (T o m) och Tid betyder det att man kan boka söndagstider fram till och med lördag kl 12.00. En 0:a i både dagar och tid innebär att man kan boka ända fram till starttiden.

I receptionen kan man via GIT boka tider för en person även om tiden är reserverad för andra personer, men inte via webb eller terminal.

Urval

I fältet Urval kan man styra urvalet av medlemmar och greenfeegäster på många olika sätt. I första valrutan väljer man vilka fält av de tre listrutorna (Ålderskategori, Medlemskapstyp eller Klubbgrupper) nedanför som skall aktiveras. Man anger också om det gäller exkl eller inkl egna medlemmar.

 

I fälten nedanför kan man välja olika Kön, Ålderskategorier, Medlemskapstyper samt Klubbgrupp. Klubbgrupper blir bara aktiverade när man väljer det sista alternativet ”Urval klubbgrupp och ålderskategori”. Är den egna klubben med i klubbgruppen gäller den för klubbmedlemmar också annars inte.
 

Kontroll att medlemskap är giltigt för klubbgrupp

Vid bokning av starttid där regler för klubbgrupp finns ska kontroll ske att personen förutom att ha rätt status på medlemskapet ska ha ett GILTIGT medlemskap i klubben det gäller. Detta gäller både för avgiftsregler och bokningsregler

Hur man skapar dessa grupper förklaras på andra sidor (se länkar nedan), det är motsvarande urvalsprincip som används för greenfee, årsavgift mm.

 

Tänk på att

  • Finns ingen reservation är alla tider bokningsbara för alla, (det krävs även regler för bokande system).
  • Man kan prioritera de olika reservationerna.
  • Ålderskategori, Medlemskapstyp och Klubbgrupp definieras på andra sidor.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.
  • En reservation kan t.ex. vara att gäster och/eller medlemmar får boka vissa tider en viss bestämd tid i förväg