Starttidsförbud

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Manuella starttidsförbud kan läggas in för att t.ex. reservera tider för företagsgolf eller tillfälligt stoppa spel på banan pga väderförhållanden. Manuella starttidsförbud används också om man har skapat en speciell tävlingsbana. Startförbud kan också läggas upp från GIT Tävling.

Meny

Du öppnar fönstret med menykommando Administration » Inställningar golfbana eller genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Bana.
När du har öppnat fönstret Bana klickar du på flikhuvudet Starttidsförbud 
 

Man kan lägga in ”manuella” starttidsförbud i denna dialogruta.
De starttidsförbud man skapar här hänför sig oftast till företagsgolf eller andra stora grupper som man vill reservera tid för, eller på grund av banans kvalitet beroende på väderförhållanden.

Om man har lagt upp en speciell tävlingsbana, för att undvika problem med starttider vid tävlingar med ändrade starttidsintervall, måste man använda denna funktion för att reservera tävlingstiden i starttidsschemat för tidbokningen.

Startförbud som lagts upp direkt från GIT Tävling visas i fliken med tävlingens namn, datum, starttid och är markerade med *.

Blockera tider för bokning

(Nyhet i release 2015-09-29)
Som ett alternativ till starttidsförbud kan man också blockera en eller flera tider direkt i starttidsschemat.
Detta görs direkt i starttidsschemat genom att markera ett antal tider och välja kommando Blockera. Blockerade tider visas med svart färg i schemat.

Skapa starttidsförbud

 

Aktivera fliken Starttidsförbud och tryck knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra ett befintligt starttidsförbud.

 

Skriv Namn och Beskrivning på starttidsförbudet. Ange Datum, Frekvens eller veckodagar samt klockslag för starttidsförbudet.
Tryck OK för att spara, och man måste även trycka Spara i banans dialogruta.

OBS

Man kan inte ha samma namn på olika startförbud. Tänk på detta när du skapar startförbud olika år för samma orsak. Lägg i sådana fall till årtal i namnet.

Om man inte behöver starttidsförbudet under hela den angivna tiden kan man ändra tiden eller radera starttidsförbudet med knappen Radera starttidsförbud.
Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera starttidsförbudet.
Det går bara att skapa starttidsförbud fr.o.m. dagens datum och framåt. Vid ändring av ett gällande starttidsförbud går det bara att ändra slutdatum. Möjlighet att prioritera starttidsförbud har tagits bort.

Starttidsförbud för tävlingar visas endast om de är giltiga under innevarande år, t.ex. under 2016 visas ej starttidsförbud för 2015.

Tänk på att

  • Du måste ha angett ett starttidsintervall för en bana för att kunna ange ett starttidsförbud.
  • När ett starttidsförbud har registrerats kan du inte boka tider.
  • Om det finns tidigare införda bokningar, under den tid man vill skapa ett nytt starttidsförbud, måste dessa flyttas innan man kan skapa starttidsförbudet.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.
  • Du kan inte skapa startförbud med start innan dagens datum.
  • Vid ändring av ett starttidsförbud kan man bara ändra slutdatum.
  • Två startförbud kan inte ha samma namn.