Upplysning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En upplysning är en text som visas i starttidsschemat när man bokar tider. En upplysning kan vara generell eller tidstyrd t.ex. information om arbete på banan.

Meny

ÖDu öppnar fönstret med menykommando Administration » Inställningar golfbana eller genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Bana.
När du har öppnat fönstret Bana klickar du på flikhuvudet Upplysning
 

Man kan lägga in ”manuella” upplysningar som visas vid tidbokningen. En generell upplysning som gäller tills vidare samt tidsbundna upplysningar för vissa tider.

 

 

Skapa Starttidsupplysning

Aktivera fliken Upplysning och klicka på knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra en befintlig upplysning.

 

Skriv Namn på upplysningen. I fältet Beskrivning kan man förtydliga upplysningen. Endast namnet visas i starttidsschemat. Ange Datum, Frekvens eller veckodagar samt klockslag för upplysningen.
Klicka på OK för att spara, och man måste även klicka på Spara i banans dialogruta.

Om man inte behöver upplysningen under hela den angivna tiden kan man ändra tiden eller radera upplysningen med knappen Radera upplysning.
Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera upplysningen. Nedan visas ett starttidsschema med en generell upplysning och en tidsbunden upplysning.

 

Tänk på att

  • Det finns två typer av starttidsupplysning, tillfällig upplysning respektive tidsbunden upplysning.
  • En tillfällig upplysning ligger kvar till du raderar texten i fältet.
  • En tidsbunden upplysning visas längst upp till höger i starttidsschemat.
  • En tillfällig upplysning visas för varje dag till höger över dagsschemat.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.