Ändra kapitalinsatser

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan ändra egenskaperna på en definierad kapitalinsats, t.ex. hur många aktier eller spelrätter som man tillåter i klubben.

Meny

Du hanterar kapitalinsatser genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Kapitalinsatser.

 

Denna rutin används för att ändra antalet insatser/aktier på redan definierade kapitalinsatser.

När fönstret Kapitalinsatser öppnas gör du så här:

 1. Markera önskad kapitalinsats till vänster i den övre listan.
 2. Klicka på Egenskaper. Fönstret Kapitalinsats visas.

Ändra vid behov följande fält i fönstret Kapitalinsats:

 1. Kapitalinsatsens namn i fältet Artikelnamn*.
 2. Beskrivningen i fältet Beskrivning*.
 3. Artikeltypen i listan Artikeltyp (används för golf.se)*.
 4. Artikelgruppen i listan Artikelgrupp (används internt)*. Listan visar de varugrupper som finns i kassan.
 5. Markera eller avmarkera eventuellt Får upplåtas till annan person,
  OBS! För att kunna registrera en annan nyttjare än ägaren för t.ex. aktier och spelrätter måste detta alternativ vara markerat. 
   

Grupprutorna Antal och Värde/Insats välj fortsatt flöde beroende på typen av kapitalinsats.

För kapitalinsats av typen spelrätter och lån:

 1. Ändra eventuellt det totala antalet spelrätter eller lån som ingår i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal*.
 2. Ändra eventuellt startnumret för den första enskilda spelrätten eller lånet i fältet Första nr*.
 3. Ändra eventuellt värdet på insatsen för den aktuella spelrätten eller lånet i fältet Insats*.
 4. Klicka på Skapa för att spara dina ändringar.

För kapitalinsats av typen aktier:

 1. Ändra eventuellt det totala antalet aktier som ingår i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal *.

 2. Ändra eventuellt antalet aktier per aktiepost i fältet Antal per post *.

 3. Ändra eventuellt startnumret för den första enskilda aktien eller aktieposten i fältet Första nr*.

 4. Ändra eventuellt värdet på aktien i fältet Värde per aktie*.

 5. Ändra eventuellt röstvärdet på aktien i fältet Röstvärde per aktie*.

 6. Klicka på Skapa för att spara dina ändringar.

* = Obligatoriskt fält