Kapitalinsatsförteckning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man visar en kapitalinsatsförteckning, dvs vem som har en viss kapitalinsats. Det finns också flera rapporter där kapitalinsatserna visas per person.

Meny

Du hanterar kapitalinsatser genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Kapitalinsatser.

 

För att se förteckningen av vilka medlemmar som har vilken typ och nummer av kapitalinsats, väljer man kommando Ekonomi» Artikel/avgift » Kapitalinsatser. Alla insatsserier visas med Namn, Kapitalinsatstyp, Värde, Nummerserie och den Beskrivning man gav till kapitalinsatsen. För att ändra egenskaperna på en kapitalinsats trycker man knappen Egenskaper, man kan även skapa en ny serie med knappen Nytt i denna dialogruta.

När man markerar en kapitalinsats i rutan till vänster om seriens namn visas en förteckning över respektive insatsnummer och vem som är Ägare respektive Nyttjare. 

 

I urvalsrutan i mitten kan man välja vilka insatser man vill se i förteckningen. Rutan Alla visar alla insatser i nummerordning. Om man bockar i rutan Visa endast aktier/spelrätter till försäljning, visas de insatser som man har markerat att de är till försäljning i fönstret Innehav av kapitalinsats.

Man kan också välja att visa ett visst intervall av insatser med fälten Fr.o.m. nr och T.o.m. nr. När man ändrar urvalet i urvalsrutan verkställer man urvalet med knappen Visa

 

Du bläddrar mellan insatserna med bläddringslisten. Systemet visar 50 insatser i taget. För att visa nästa 50-tal klickar du på högerpilen under förteckningen. Vänsterpilen bläddrar bakåt.
Pilarna med ett streck till vänster respektive höger visar första respektive sista del av insatserna. Du ser också vilket intervall som visas (i exemplet visas insats 1-50 av bland totalt 1000 insatser).

 

Innan man har tillknutit en medlem till en insats står golfklubben själv som ägare till insatsen. Man knyter en kapitalinsats till en medlem genom att i personbilden aktivera fliken Kapitalinsatser och där klicka på knappen Lägg till för att där markera ett insatsnummer och med knappen Välj knyta insatsen till aktuell medlem.

Se vidare under Medlemshantering » Kapitalinsats » hur man tilldelar och ändrar nyttjare och ägare till kapitalinsatserna.

Tänk på att

  • Man kan t.ex. sortera insatserna i namnordning genom att klicka i respektive rubrik.
  • Man kan skriva ut förteckning över aktieboken och kapitalinsatserna med olika rapporter.

Kapitalinsatsrapport

Det finns tre rapporter över kapitalinsatser.
Under Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter finns det en rapport som heter GIT.Kapitalinsatsregister.rpx som ger en förteckningen över alla kapitalinsatser.

Under Personrapporter » Personrapporter finns rapporten
GIT.kapitalinsatser.rpx som listar alla kapitalinsatser.

Under Personrapporter » Personrapporter finns även rapporten GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.rpx som är en vanlig medlemsmatrikel som även innehåller ev kapitalinsatser.